[2019-03-05]
 1. Dodana obsługa SerwerSMS
 2. Dodane aktualne słowniki TERC na potrzeby raportu SIIS za 2018 rok
 3. Poprawione obsługa słownika zgód
 4. Poprawiona edycja szablonów XML w GPON Dasan
 5. Poprawione edycja profili w IP -> GPON Dasan -> Profile -> Edytuj
 6. Poprawione drukowanie wezwania gdy klient po migracji do nowej firmy ma przypisane tylko konto starego podmiotu
 7. Dodana możliwość grupowania wg. dnia, miesiąca i roku w raporcie w menu: Finanse -> Operacje -> Podsumowanie sprzedaży oraz Podsumowanie sprzedaży korekty
 8. w symulacji faktur seryjnych nie są wyświetlane opłaty za wykonane połączenia w obecnym i kolejnym miesiącu (w przypadku dużej liczny numerów spowalniało to wyświetlanie pozycji seryjnych).
 9. Dodany obsługa zestawień bankowych ING w formacie MT940
 10. Dodany obsługa zestawień bankowych GBS
 11. W formularzu zmiany grupy klienta domyślnie odznaczona zmiana symbolu oraz loginu do boa gdy w ustawieniach włączona jest blokada symbolu klienta.
 12. Powiększone i lepiej wyskalowane wykresy statystyk ONU (dystans i sygnał)
 13. Wartości z szablonów XML ONU są od teraz używane jako domyślne dla nowych urządzeń w formularzu "Konfiguracja ONU".
 14. Dodany symbol klienta w nazwie pozycji seryjnej gdy dana pozycja zostanie przeniesiona z użyciem funkcji "Płatnik".
 15. Dodana możliwość wyszukiwania klientów wg. treści dodanego na karcie komentarza przez menu: Klienci -> Lista -> Filtruj
[2019-01-31]
 1. Aplet do pingowanie działa teraz szybciej i nie zapisuje wyników do pliku tylko przekazuje bezpośrednio do przeglądarki
 2. Szybsze kolejkowanie SMS przy dużej ilości wiadomości do wysłania
 3. Dodana natywne biblioteka generująca pliki statystyki (dużo mniejsze użycie CPU w Debian 9)
 4. Adescom - dodana obsługa API z użyciem HTTPS
 5. Znacznie przyspieszone wystawianie faktur oraz dodawanie i usuwanie wpłat
 6. Dodany słownik zgód
 7. W panelu BOA dodane opcjonalne menu "Zgody"
 8. Dodany tryb wymuszania zgody po zalogowaniu do BOA (opis znajduje się w menu: Ustawienia -> Słowniki -> Zgody -> Edytuj).
 9. Dodany 'log połączeń' z informacją ostatnich zdarzeniach w radiusie tj. logowania i wylogowania. Zdarzenia są powiązane a nazwą interfejsu dostępowego np. IP AP lub nazwa PON na OLT co pozwala w krótkim czasie określić segment sieci.
 10. Dodane sterowanie portem RF w ONU H662GR
 11. Wykres Pulpit -> Radius - pozwala teraz na kliknięcie na wybrane zdarzenie aby wyświetlić log połączeń.
 12. Poprawione formatowanie szablonów powiadomień e-mail o zgłoszeniach
 13. Dodane wstrzymywanie wysyłki e-mail gdy serwer odpowie kodem błędu wskazującym na przekroczenie limitu możliwych do wysłania wiadomości. W takim przypadku wysyłka jest wznawiana po ok. 5 minutach.
 14. Poprawki w wysyłce SMS gdy zdarzało się, że przy dużej liczbie wiadomości do wysłania proces wysyłał wiadomości działał dłużej niż 5 minut przez co kolejny cykl wysyłki uruchamiany był z opóźnieniem.
 15. Poprawione działanie apletu diagnostyka w Debian 9
 16. Wykres ping generuje się teraz od razu po włączeniu statystyk bez oczekiwania 5 minut na cron
 17. Dodane etykiety z nazwą operatorów przy liście kont na karcie klienta
 18. Dodany przycisk "Przypisz konto" gdy aktualne konto nie należy do numeracji obecnie ustawionej w edycji klienta firmy
 19. Dodany raport transferów w menu: Finanse -> Operacje -> Raporty.
 20. Poprawione generowanie wydruku zestawienie wpłat klienta
 21. Poprawiona obsługa kalendarza
 22. Poprawione działanie zmiennej {boa_url} gdy używane jest API
 23. Poprawione dodawanie komunikatów do modułu CC
 24. Adescom - poprawiona aktywacja numerów w edycji CLID
 25. Dasan - dodane sprawdzanie i komunikat gdy ONU Description na OLT jest inne niż w bazie
 26. Lovo - poprawiona obsługa Soap (dot. Debian 9)
 27. Poprawki w imporcie MT940
 28. Poprawione operacje związane z CoA przy komunikacji z Cisco ASR (dot. obsługi powiadomień WWW, przekazywania DNS, zmian prędkości bez rozłączania sesji PPPoE).
 29. IP -> Dodaj - poprawiony proponowany IP oraz dodane przejście do formularza edycji po utworzeniu konta
 30. Poprawione usuwanie adresów z address-lists na wolno odpowiadających routerach mikrotik
 31. Dodane automatyczne wysyłanie wpisów ppp secrets na koncentratory PPPoE które nie miały zaznaczonej opcji "router brzegowy". Obecnie wysyłane są wpisy PPP na wszystkie mikrotiki których IP występuje w bazie logowań radiusa.
 32. Poprawione działanie funkcji ręcznego wysyłania PPP Secrets w Debian 9
 33. Poprawione przenoszenie dodatkowych pozycji seryjnych przy wskazaniu innego klienta jako płatnika
 34. Nie występuje już problem rozliczenia nowszej FV w przypadku gdy starsza nie posiada rozliczenia np. po usunięciu wpłaty powiązanej ze starą fakturą
 35. Poprawione działanie uprawnień pracowników przy operacjach masowych (np. z użyciem "zaznacz wszystkich").
[2018-10-31]
 1. Dodana obsługa CISCO ASR1001-X
 2. Poprawione pobieranie zestawień z katalogu w przypadku gdy bank wysyła zestawienia z powtarzającymi się nazwami plików dot. różnych okresów
 3. Dodana sekcja "Cambium" na karcie klienta (lista STA, aktualny MCS, Sygnał, Rate, Priorytet itp.)
 4. Dodany przyciski operacji na STA w menu "Parametry" w edycji STA Cambium
 5. Przyspieszona wysyłka e-mial - zmiana jest widoczna gdy e-mail był wysyłany na wiele kont jednocześnie (głownie przy zgłoszeniach oraz w module CC).
 6. Poprawione dodawania dzierżawy DHCP gdy z jakiegoś powodu wcześniejsza na tym samym IP nie została usunięta.
 7. W edycji kont IP powiązanych z IPTV dodana opcja "brak" aby w trakcie zapisywanie formularza prędkość kolejki unikastowej STB się nie zmieniała
 8. Poprawione generowanie protokołu wydania zewnętrznego z magazynu przy sprzedaży towaru
 9. Poprawione numeracja przy wystawianiu not gdy kilka osób wystawia notę w tym samym czasie
 10. Dodany przycisk edycji STB na liście powiązanych z umową usług
 11. Poprawione wstawianie danych lokalizacyjnych do umowy ODT gdy IPTV to jedyna usługa na umowie
 12. Poprawione wygasanie jednorazowych pozycje seryjnych z rabatem kwotowym
 13. Poprawione automatyczne usuwanie starych kopii zapasowych (Ustawienia -> Ogólne -> Konserwacja) gdy ustawione usuwanie po mniej niż 7 dniach.
 14. Obsługa DVB-C Cryptoguard dostosowana do nowej wersji API CAS/SMS 2.33
 15. Dodana dynamiczna informacja o długości wiadomości i liczbie SMS przy wysyłce z karty klienta oraz w menu: Ustawienia -> Powiadomienia SMS. Funkcja uwzględnia też kilkanaście dostępnych zmiennych.
 16. Poprawione grupowanie maili w jednym wątku przy wysyłce kart klienta, faktur, zgłoszeń
 17. API dodane funkcje związane z listowanie IP oraz Cambium
 18. Wyłączone naliczanie odsetek na korektach faktur
 19. Poprawione obliczanie salda przy wystawieniu korekty gdy zmianie ulega ilość szt. z bardzo dużej liczby przy niskiej cenie jednostkowej
 20. Dodana możliwość wystawiania faktur sprzedaży oraz korekt ze stawką NPO (dot. Sprzedaży zagranicznej poza UE)
 21. Dodany słownik krajów wraz z kodami
 22. Zmieniony graficznie wydruk Rejestr VAT sprzedaży
 23. Format JPK dostosowany do raportowania sprzedaży do krajów poza UE
 24. Na wydrukach dodana nazwa kraju PL/EN gdy klient ma wybrany inny kraj niż PL
 25. Zaktualizowane daty dni wolnych które są używane przy generowaniu powiadomień o płatności oraz przy blokadach
[2018-08-30]
 1. dodana możliwość kreowania kont API z 3 poziomami dostępu
 2. dodana obsługa SN STB w formacie Z123 w formularzach dodawania i edycji STB
 3. dodany symbol klienta w tytule maili z załączoną kartą klienta - ułatwia to odnalezienie wiadomości w sendbox oraz logu
 4. dodane dane kontaktowe klientów w eksporcie Finanse -> Operacje -> Rejestr umów i usług
 5. dodane odczytywanie parametrów OLT V5808
 6. w formularzu CC zmienione podsumowanie po dodaniu zgłoszenia. Blokowany jest przycisk wyślij a pola stają się nieaktywne. W celu wysłania kolejnego zgłoszenia agent obsługujący CC musi kliknąć "Dodaj kolejne".
 7. adescom - dodana opcja kreowania / modyfikacji / usuwania konta klienta na centrali. Przy dodawaniu nowego konta domyślnie uzupełniane są dane klienta.
 8. adescom - dodana opcja kreowania / modyfikacji / usuwania CLID na centrali
 9. adescom - dodana opcja zmiany pakietu abonamentowego w edycji danych klienta - opcja nie wymaga ponownej synchronizacji z centralą
 10. adescom - dodana możliwość włączania poczty głosowej, zmiany hasła do poczty jak również włączenia wysyłki nagranych wiadomości na e-mail
 11. poprawione konto na wezwaniu do zapłaty gdy klient z zaległościami zostanie przeniesiony do innego operatora
 12. poprawiony wybór numerów do wysyłki SMS gdy na karcie klienta brak numerów lub znajdują się tylko numery stacjonarne a dodatkowe numery zostały dodane np. przez BOA do zakładki powiadomienia SMS
 13. poprawione generowania XML dla Fakir przy długich nazwach pozycji
 14. poprawione generowanie seryjnych not uznaniowych i obciążeniowych
 15. powiadomienia e-mail o zmianie statusu zgłoszenia oraz dodanych notatkach do zgłoszenia oraz delegacjach są teraz grupowane w jednym wątku osobno dla każdego zgłoszenia
 16. usprawniona wysyłka e-mial
 17. poprawione automatyczne dzielenie wiadomości SMS na mniejsze przy wysyłce przez esemeser.
 18. poprawione podstawianie zmiennych lokalizacyjnych w umowie ODT gdy z umową są powiązane tylko usługi IPTV bez usług IP a dane lokalizacyjne są inne niż dane podstawowe klienta
 19. kilkadziesiąt mniejszych poprawek w wersji panelu dla PHP 7.
[2018-07-09]
ISP Panel został dostosowany do wydanego w czerwcu Debian 9 LTS. Nowy OS będzie otrzymywał wsparcie producenta do 2022 roku. Główne zalety to:
 • natywna komunikacja z bazą SQL
 • mniejsze użycie RAM (nawet do 75%)
 • nawet kilkukrotnie szybsze wykonywanie kodu
 • nowe wersje pakietów tj. Kernel 4.9, Apache 2.4, PHP 7, MariaDB 10.1
Migracja będzie możliwa od 16-07-2018, aktualizacje panelu dla starych wersji OS nadal będą dostarczane.
[2018-06-28]
 1. Dostępny moduł RU wspomagający zarządzanie uprawnieniami pracowników gdy w jednej bazie obsługiwanych jest kilku operatorów
 2. Dostępny moduł eksportu faktur i rozliczeń jako XML do Optima
 3. Dostępny nowy profil UBNT_Edge w menu: Urządzenia -> Lista NAS -> Profile. Profil działa z EdgePoint i EdgeRouter
 4. Poprawione daty wpłat przy imporcie zestawień banku pocztowego
 5. Poprawiony wydruk fakur w PDF gdy wymaga podziału na wiele stron
 6. Poprawione generowanie pozycji seryjnych gdy usługa posiada wiele niechronologicznie dodanych aneksów zmieniających wartość opłaty
 7. Poprawione wyświetlanie karty klienta na urządzeniach mobilnych z małym ekranem
 8. Poprawione zmiana prędkości nawiązanych sesji PPPoE gdy zmieniają się tylko burstów (dot. mikrotik, redback)
 9. Poprawione wyświetlanie węzłów z przestojami na mapie
 10. Anulowane SMS były liczone jako wysłane i przy ustawionym limicie dziennym anulowanie dużej liczby wiadomości mogło  powodować wstrzymanie dalszej wysyłki do końca dnia.
 11. Dodany status "Umowa do podpisu" w statusach klientów zainteresowanych
 12. Dodana opcja wysyłania FV na e-mail jako duplikat
 13. Dodana opcja masowej zmiany parametrów CPE Cambium tj. DNS, cnMaestro URL itp.
 14. Dodana opcja przekierowania wpłat na konto techniczne jeśli klient posiada kilka indywidualnych kont bankowych i wpłata nastąpi na stare konto (przydatne przy migracji DG do spółki)
 15. Dodana tabela z rejestrem faktur nieopłaconych na druku faktur. Tabelę można włączyć w ustawieniach wydruku.
 16. Dodana możliwość edycji nagłówka FV i KFS w menu: Ustawienia -> Ogólne -> Zmienne
 17. Import MT940 dostosowany do implementacji BS
 18. Dodany format zestawień bankowych BS CSV3
 19. Dostępne API które umożliwia:
API pozwala m.in. na:
[2018-03-27]
 1. SIIS - usprawnione aktualizowanie słowników ulic
 2. SIIS - dodane ostrzeżenie "Nieprawidłowy kod ulicy" w Bazie TERC i Zakończeniach sieci przy lokalizacjach których nazwy ulicy zmieniły nazwę
 3. SIIS - poprawione przypisywanie zakończeń sieci do operatora gdy w systemie dodanych jest kilka firm
 4. SIIS - poprawione generwanie nazw ulic z niestandardowymi cechami (np. Dworzec, Rondo itp.).
 5. SIIS - interfejsy radiowe dodane na podstawie lista NAS domyślnie są raportowane w warstwie dostępowej
 6. SIIS - w niektórych przypadkach interfejsy tj. ethernet, vlan, pon mogły pojawiać się na jako interfejsy dostępowe (obecnie są pomijane)
 7. SIIS - przy dodawaniu i edycji połączenia węzłów dodana sugerowana (na podstawie GPS lub TERC) odległość linii kablowej lub połączenia radiowego
 8. SIIS - usprawnione raportowanie węzłów w technologi światłowodowej (gdy wszystkie zakończenia są w jednej technologii  np. gpon).
 9. Dodane wysyłanie statycznych PPP Secrets na każdy koncentrator miktotik w sieci (wcześniej wysyłane były tylko gdy urządzenie miało włączoną opcję "Router brzegowy").
 10. Zoptymalizowane działanie operacji w tle. Zauważalne gdy włączone jest pingowanie dużej liczby NAS i CPE lub gdy aktywne są automatyczne powiadomienia SMS
[2018-03-14]
 1. Dostępny nowy format raportu SIIS w menu: Urządzenia -> SIIS -> Pobierz Raport
 2. Aktualizacja bazy budynkowej GPS
 3. Poprawione generowanie opłaty seryjnej gdy konto posiada dwa aneksy zmiany pakietu o tej samej dacie aktywacji
 4. Poprawione obliczanie kwoty "razem" i "gotówką" przy wystawianiu i edycji faktury gotówkowej gdy któryś z wierszy po wypełnieniu zostanie usunięty. Wartość na fakturze była obliczana prawidłowo.
 5. Poprawiona data wpłaty przy imporcie zestawień PKO
 6. Poprawione zapisywanie logu przy nieudanym logowanie do panelu BOA
 7. Zwiększony timeout przy automatycznym pobieraniu bilingów za wcześniejszy miesiąc
[2018-02-21]
 1. JPK - Dodane dane nabywcy gdy nabywca i odbiorca faktury to dwa różne podmioty
 2. JPK - Dodane filtrowanie wg. rodzaju podmiotu: firma / osoba
 3. JPK - Poprawka przy eksporcie FV klientów bez NIP do Optimy
 4. Poprawiony błąd formatu gdy FV zawiera kilka różnych stawek VAT
 5. Dodatkowy format EPP - w wersji dla centrali 1.05 (zawiera wszystkie pozycje FV)
 6. Dodatkowy format EPP - w wersji dla biura rachunkowego 1.05.4 (zawiera korekty oraz dane nabywcy)
 7. Dodane blokowanie przycisku wyślij SMS po pomyślnym wysłaniu wiadomości (zapobiega to ponownemu wysłaniu tej samej wiadomości)
 8. Dodany przycisk umożliwiający anulowanie kolejki SMS oczekujących na wysłanie (Ustawienia -> Powiadomienia SMS -> Operacje -> Anuluj kolejkę SMS).
 9. Zmienione domyślne ONU_ID przy dodaniu ONT Dasan - domyślne ID to obecnie pierwsze wolne zamiast ostatnio dodanego (istotne przy wyłączonej opcji "olt auto-to-manual enable" na OLT)
 10. Poprawione generowanie pozycji seryjnych za wcześniejszy miesiąc niż bieżący w przypadku gdy usługa posiadała kilka aneksów zmiany prędkości pakietu w trakcie trwania miesiąca
 11. Poprawione zwalnianie nieużywanych adresów IP z listy payment__off
 12. Poprawione blokowanie adresu e-mail jeśli podczas wysyłki nastąpi błąd wskazujący na problem z podłączeniem do serwera to adres klienta nie będzie blokowany
 13. Poprawione daty wpłat przy imporcie zestawień BZ WBK
[2018-01-30]
 1. Dodany nowy speedtest HTML5 w panelu BOA z możliwością personalizacji w menu Ustawienia -> Ogólne -> Zmienne.
 2. Dodane dwa nowe formaty zestawień bankowych w Finanse -> Zestawienia.
 3. Dodane zmienne opisujące nabywcę (jeśli inny niż odbiorca) {nab_..} w umowach ODT
 4. Dodany eksport faktur w formacie JPK w menu Finanse -> Operacje
 5. Poprawione pobieranie załączników z serwera IMAP
 6. Poprawione wyświetlanie szablonów załączników do umów na małych ekranach
 7. Poprawione generowanie wykresów Voltage i Temp w menu: Urządzenia -> Lista NAS.
 8. GPON Dasan - poprawione działanie pola 'description' w edycji ONU (polskie znaki powodowały, że opis wyświetlał się jako HEX).
 9. GPON Dasan - poprawione aktualizowanie uptime OLT w menu: Urządzenia -> Lista NAS oraz w Parametry OLT.
 10. GPON Dasan - rozszerzone pole nazwy profilu
 11. GPON Dasan - w synchronizacji zwiększony timeout oraz dodany bardziej szczegółowy komunikat
 12. Poprawione masowe włączanie cech faktur w menu:  Finanse -> Faktury.
 13. Zmienione działania przycisku Finanse -> Zestawienia -> Resetuj znacznik. Po zmianie funkcja powoduje ustawienie znacznika na 7 dni wstecz i ponowne pobranie maili (z pominięciem duplikatów) zamiast próby ponownego importu wszystkich zestawień od daty w blokadach.
 14. Szersze pole wyboru towaru w edycji i przy dodawaniu pakietu
 15. Poprawione liczniki w Lista NAS przy dużych wartościach
 16. Poprawiony import zestawień bankowych w formacie STA
 17. Cryptoguard - poprawiona obsługa znaków specjalnych przy komunikacji z API CG
 18. Cryptoguard - dodany link do ponawiania sygnału
 19. Cryptoguard - poprawiona ponowna aktywacja subskrypcji która została wcześniej usunięta
 20. Lovo - wyłączone automatyczne pobieranie szczegółów konta w edycji VoIP (spowalniało otwarcie formularza)
 21. Lovo - zapisywanie do bazy bilingów za wcześniejsze miesiące nawet jeśli są puste
 22. SMS - Poprawione błąd polegający na nieprawidłowym dzieleniu wiadomości gdy 160 znak to znak specjalny.
 23. SMS - Proces wysyłania wiadomości kończy pracę gdy API zwróci niestandardowy błąd lub błąd krytyczny (tj. brak środków)
 24. Zmieniając datę aktywacji w edycji umowy ODT automatycznie zmieni się też data aktywacji usług (pod warunkiem, że przed zmianą data aktywacji usługi była spójna z datą aktywacji umowy z którą usługa jest powiązana).
 25. Poprawione wyświetlanie komunikatu po dodaniu zgłoszenia na karcie klienta gdy kolejka zgłoszeń ma ustawioną własny wzór numeracji.
 26. Dodane zmienne dat na umowie w formacie do wyboru jako RRRR-MM-DD lub DD-MM-RRRR
 27. Dodatkowe zmienne sumujące w sekcji "IPTV - Sumy subskrypcji wszystkich STB".
 28. Odsetki - poprawione działanie funkcji "Zeruj odsetki"
 29. Odsetki - parametry dotyczące sposobu naliczania odsetek są teraz dostępne w menu: Ustawienia -> Ogólne -> Zmienne
 30. Cambium - poprawione generowanie statystyk jeśli wystąpił błąd odczytu parametrów przez SNMP
 31. Automatyczne pobieranie bilingów w pierwszy dzień miesiąca do bazy VoIP (przyspiesza wystawianie FV)
 32. Poprawione obliczanie kwot w wezwaniach
 33. Poprawiony eksport XML do Fakir
 34. Błąd przy automatycznym obliczaniu odległości połączeń (nie wpływa na raportowanie SIIS)
 35. Poprawiony masowy wydruk kart klienta
 36. Poprawione działaniu burstów pakietów na MikroTik (przy wysyłaniu COA znikały z kolejki klienta)
 37. Poprawione daty wpłat przy imporcie zestawień (gdy data wpłaty inna niż data w nagłówku zestawienia)
 38. W zakładce "F. Seryjne" dodane zwijanie formularzy.
 39. Poprawione odświeżanie statusów dzierżaw DHCP
 40. Dodana seryjna nota uznaniowa i obciążeniowa
 41. Poprawione generowanie statystyk ruchu interfejsów w Lista NAS
 42. Zwiększone zakresy czasu na podglądzie statystyk w zakładce "statystyki PPPoE" oraz w Lista NAS.
 43. Siklu - dodane statystyki błędów radiowych przy interfejsie Siklu-Radio
[2017-09-28]
 1. Dodany provisioning XML dla ONT Dasan, funkcja umożliwia konfigurację ONU w zakresie:
  • Ustawień LAN
  • Ustawień WAN
  • Konfigurację portów (wcześniej dostępna w zakładce parametry)
  • Konfigurację VoIP (wcześniej dostępną w zakładce edycja)
 2. Poprawione działanie kreatora przy uruchomieniu u istniejącego klienta z zakładki usługi
 3. Dodane dynamiczne filtrowanie listy klientów w edycji STB
 4. Dodana opcja pozwalająca na automatyczne wyłączenie powiadomienia w przypadku gdy wyświetlone jest przez określony czas bez reakcji ze strony klienta (Ustawienia -> Powiadomienia WWW -> Automatycznie wyłączaj powiadomienie jeśli aktywne dłużej niż np. 30s)
 5. Dodana opcja blokowania logowania do BOA i klientów ze statusem "zablokowany"  (Ustawienia -> Ogólne -> Blokady)
 6. Dodana opcja pozwalająca na ustawienia jednego druku KP na stronie zamiast domyślnych dwóch
 7. Dodane powiadomienie mailowe o nowym zgłoszeniu (Ustawienia -> Pracownicy -> Edytuj) - dot. zgłoszeń dodanych przez BOA/Panel i CC
 8. Dodane powiadomienie mailowe o oddelegowaniu i zmianie zadania  (Ustawienia -> Pracownicy -> Edytuj)
 9. Dodana wysyłka e-mail z menu: IP -> IPTV -> Zaznacz wszystkich / widocznych -> Wyślij e-mail - przed zaznaczeniem można użyć filtrów aby wybrać tylko niektóre STB.
 10. Cambium - poprawione generowanie wykresu AP: Downlink-Errors (Droped/Retransmited/Error)
 11. Cambium - poprawione pobieranie tablicy ARP z CPE w zakładce Parametry (często pojawiał się SNMP Timeout)
 12. Cambium - w zakładce "Parametry" dodany box z listą uproszczoną portów (LAN, LAN 2, WLAN, PPPOE) zamiast pełnej listy interfejsów urządzenia
 13. Cambium - dodane statystyki użycia CPU na AP
 14. Cambium - szablony konfiguracji dostosowane do wersji 3.5
 15. Cambium - przy niektórych konfiguracjach serwera HTTP kliknięcie "Cambionize" powodowało zawieszenie okna przeglądarki z postępem procesu zmiany oprogramowania z UBNT na Elevate (sam proces przebiegał prawidłowo)
 16. Zoptymalizowane pobieranie statystyk urządzeń NAS - proces wykonuje się obecnie dużo szybciej i przerwa pobieranie jeśli SNMP na urządzeniu nie odpowiada lub odpowiada z dużym opóźnieniem
 17. Dodane opóźnienie przy wyświetlaniu powiadomień WWW co zmniejsza użycie CPU w przypadku aplikacji które na porcie 80 przesyłają dane binarne
 18. Przy włączonej opcji pingowania CPE pingowane są obecnie tylko CPE ze statusem online
 19. Poprawiony wydruk raportów kasowych w przypadku gdy w zakresie czasowym którego raport dotyczy pierwszą operacją był transfer (poprawione wartości: stan kasy poprzedni i obecny)
 20. Poprawione pobieranie zestawień z serwera ispCP Omega
 21. Poprawione przypisywanie ONU H660GW do Pon OLT przy statusie sesji PPPoE na karcie klienta.
 22. Usunięte ostrzeżenie przy węzłach "Uzupełnij dane TERC lub GPS" w przypadku gdy miejscowość dla której nie wybrano ulicy wg. TERC nie posiada ulic a pozostałe dane są prawidłowe
 23. Poprawione pobieranie wielu dokumentów z karty klienta jako archiwum ZIP. Gdy wśród dokumentów klienta istniały pliki o identycznej nazwie to archiwum nie było tworzone.
 24. Dodane zmienne sumujące subskrypcje z kilku STB w obrębie jednej umowy. dodane 9 zmiennych dla każdego rodzaju pakietu opisujących subskrypcje z wszystkich STB w obrębie jednej umowy (np. suma ulg wszystkich subskrypcji typu multiroom przypisanych do wielu STB) np. {iptv.pakiet.multiroom.razem_nazwa}, zmienna opisujące subskrypcje multiroom 1-go STB bez zmian: {iptv.0.pakiet.multiroom.razem_nazwa}
 25. Dodane powiadomienie o wygasającej umowie ODT na karcie klienta
 26. Przy wyborze IP w kreatorze można teraz wybrać IP należące do kont ze statusem "Rezygnacja" - po wybraniu stare konto zostanie zarchiwizowane (tj. przy funkcji "Zwolnij IP) a adres przypisany do nowego klienta.
Aktualizacja zostanie zainstalowana 28-09-2017 oraz w dn: 04-10-2017. Funkcje związane z provisioningiem XML wymagają zmian w radiusie oraz zainstalowania serwera FTP.
[2017-07-31]
 1. w menu Pulpit dodane pole wyboru roku w statystykach podłączeń / rezygnacji oraz w podsumowaniu finansowym (wcześniej wyświetlał się tylko aktualny rok)
 2. dodane powiadomienia blokujące w trybie HTTPS - uruchomienie wymaga zmian na serwerze i routerach które realizują przekierowanie (funkcja nie jest obecnie wspierana na Redback)
 3. dodana obsługa Cambium ePMP 2000. Funkcja wymaga utworzenia profilu w menu: Urządzenia -> Lista NAS -> Profile -> Dodaj.
 4. dodany link do Kreatora w zakładce "Usługi" w karcie klienta. Opcja umożliwia dodania umowy i usług u istniejących klientów identycznie jak w przypadku nowych.
 5. cambium: dodane wykresy AP: statystyki interfejsów, CPU, ping, wykres liczby podłączonych CPE, wykresy błędów: droped, capacity errors, retransmited
 6. cambium: dodane wykresy CPE: MCS TX/RX, Sygnał, Dystans, Quality/Capacity, Rate
 7. cambium: wykresy błędów: droped, capacity errors, retransmited, wykres przesłanych danych w L2
 8. cambium: automatyczne skojarzenie CPE z kontem PPPoE na podstawie MAC z Registration
 9. iptv: dodany rabat 'na start' dla subskrypcji IPTV - opcja dostępna w edycji umowy i pozwala na ustawienie indywidualnego rabatu osobno dla każdej subskrypcji
 10. iptv: dodana możliwość tworzenia subskrypcji z bez określonego czasu rozpoczęcia lub zakończenia (dodając należy pozostawić puste pola daty).
 11. dasan: w zakładce statystyki ONU dodane wykresy sygnału i dystansu które aktualizują się co 5 minut
 12. dasan: aktualizacja statusów ONT odbywa się teraz dużo szybciej
 13. dasan: na karcie klienta dodane pole "Port OLT" które automatycznie wyświetla IP, nazwę i interfejs PON OLT do którego dane konto PPPoE/DHCP się autoryzuje
 14. ubiquity: dodany wykres dystansu w statystykach CPE
 15. poprawione generowanie not korygujących przy długiej nazwa firmy lub ulicy
 16. poprawiony komunikat o umowie ODT bez podpisu na karcie klienta
 17. poprawione sortowanie w menu: Umowy i aneksy -> Lista
 18. poprawione działanie funkcji zwolnij IP na karcie klienta (operacja niekiedy kończyła się błędem)
 19. dostępny jest też w ofercie dodatkowy moduł provisioningu urządzeń Cambium który umożliwia:
Provisioning Cambium zawiera:
[2017-05-29]
 1. poprawione generowanie eksportu faktur EPP gdy w bazie znajdują się podmioty z ustawionym różnym wzorcem numeracji faktur
 2. dodana możliwość ustawienia niestandardowych portów przy linkach do urządzeń. Porty można ustawić w menu: Urządzenia -> Lista NAS -> Profile.
 3. dodana możliwość zmiany domyślnych prędkości DL/UP dla danych unikastowych STB. Prędkości można zmienić w: Ustawienia -> Ogólne -> Zmienne.
 4. dodany komunikat na karcie klienta przy wstrzymanym fakturowaniu na skutek braku podpisu na umowie ODT
 5. zmienione działanie rabatów stałych ustawianych w edycji usługi. Rabat z stały nie obowiązuje w miesiącach gdy jest aktywny promocyjny abonament 'na start'. Po zmianie abonament 'na start' ma najwyższy priorytet nie jest łączony z innymi rabatami.
 6. dodana informacja o liczbie SMS które zostaną wysłane przy potwierdzeniu formularza wysyłania wiadomości.
 7. dodana opcja pozwalająca na ukrycie aktualnego pakietu internetowego i kwoty zobowiązania w BOA
 8. dodana opcja pozwalająca na zmianę  domyślnej widoczności nowych notatek przy zgłoszeniach
 9. w menu: Finanse -> Operacja -> Ustawienia faktur automatycznych dodana opcja pozwalająca na ustawienie dnia fakturowania u nowo dodanych klientów.
 10. opcja pozwalająca na automatyczne pobieranie kopii NAS i CPE domyślnie jest teraz włączona (można wyłączyć w: Ustawienia -> Ogólne -> Blokady).
 11. ujednolicone działanie blokady dokumentów finansowych wystawionych przed określoną datą. Ustawienie blokady np. w Finanse -> Faktury -> Blokady spowoduje że zablokowana zostanie możliwość: usuwania, edycji i wystawiania zarówno KP/KW jak i not i faktur (wcześniej opcja dotyczyła tylko kasy).
 12. poprawione działanie uprawnień w formularzu szybkich wpłat KP/BS na karcie klienta.
 13. w menu: Urządzenia -> Mapa sieci została dodana opcja pozwalająca na opcjonalne wyświetlenie nieaktywnych przyłączy (szara ikona). Aktywne przyłącza zostały podzielone na klientów indywidualnych (zielona ikona) i firmy (niebieska ikona).
 14. poprawione pingowanie NAS i CPE w przypadku gdy proces pingujący określoną listę IP nie ukończył działania generowane były przestoje.
 15. poprawiona obsługa wielu linii w polu uwagi na fakturach
 16. poprawiona obsługa blokujących powiadomień  WWW
[2017-03-31]
 1. dostępna nowa wersja eksportu EPP do SubiektGT
 2. poprawiony eksport rozliczeń do programu Fakir
 3. poprawione i zoptymalizowane przeliczanie sald (operacja działająca w tle)
 4. poprawione działania formularza edycji STB przy zmianie klienta
 5. poprawione działanie modułu DHCP gdy API mikrotik działa na innym porcie niż standardowy
 6. uzupełnione opisy zmiennych ODT oraz poprawione ich działanie
 7. poprawione raportowanie współrzędnych GPS węzłów
 8. usprawniona obsługa bramki sms2n voice blue
 9. dodana opcja zaznacz odznacz/wszystkich widocznych w menu: Urządzenia -> SIIS -> Zakończenia sieci. Funkcja uwzględnia filtrowanie i stronicowanie.
 10. poprawione masowe wyłączanie cech faktur, dodane automatyczne przeliczenie sald po wyłączeniu cech
 11. poprawione działanie powiadomień nieblokujących przy zablokowanym połączeniu HTTPS
 12. usprawniona wysyłka e-mail (przy wysyłce dużej ilości wiadomości część serwerów zwracała błąd który był interpretowany jako nieistniejący/błędny e-mail klienta)
 13. zaimportowana nowa baza budynkowa z dużo większą liczbą danych GPS
 14. nowe słowniki TERYT
 15. zaktualizowany format raportu SIIS
 16. zaktualizowane typy obiektów np. rodzaje węzłów z automatyczną zmianą na nowe wartości
 17. dodane opcje do masowego zaznaczania tylko przefiltrowanych zakończeń sieci aby łatwiej było je powiązać z projektem lub węzłem
 18. dodana możliwość raportowania zakończeń sieci bez aktywnych abonentów (pomijana jest wtedy sekcja usługi), pozwala to na sprawozdanie potencjalnego zasięgu
 19. poprawiona synchronizacja z centralą Adescom gdy API nie zwraca nazwy ulicy
 20. poprawione działanie formularza wystawiania i edycji faktur
 21. poprawione działanie nieblokujących powiadomień WWW na serwerach PPPoE linux
*funkcje związane z SIIS zostały zainstalowane przed 17 marca
[2017-02-28]
 1. dodana integracja z systemem windykacji ewindykator.pl. Szczegóły dostępne w mailingu.
 2. dodany format raportów SIIS 5.63
 3. aktualizacja słowników TERC i bazy budynkowej GPS
 4. poprawiony mechanizm aktualizacji słowników TERC
 5. dodane ID Towaru na drukach protokołów oraz jako zmienna
 6. dodane zmienne w umowach ODT: {kwota_pierwszej_faktury}, {ulga_abonamenty_netto_razem}, {ulga_abonamenty_brutto_razem}
 7. poprawiona obsługa zestawień bankowych w Collect rozszerzonych o unikalny ID płatności
 8. dodany wybór kategorii w panelu BOA (aby aktywować więcej niż jedną kategorię należy w menu: Ustawienia -> Słowniki -> Zgłoszenia -> należy zaznaczyć opcję "Widoczne w BOA").
 9. poprawione wyświetlanie numerów zgłoszeń w BOA w przypadku gdy dana kategoria zgłoszeń ma indywidualny wzór numeracji
 10. wyszukiwarka uwzględnia teraz numery telefonów zapisane z myślnikiem w formacie
 11. poprawione zapisywanie treści wysyłanych e-mail do bazy
 12. przyspieszone zapisywanie w formularzu edycji PPPoE przy zmianie loginu
 13. poprawione obliczanie ulg w cenach subskrypcji IPTV na umowie
 14. poprawiony formularz dodawania dodatkowej pozycji seryjnej
 15. poprawione skracanie długich sms do 160 znaków w przypadku gdy w treści pojawił się 'krótki myślnik"
 16. poprawiony formularz noty obciążeniowej
 17. poprawione usuwanie /simple queues po usunięciu STB
[2017-01-31]
 1. dodana obsługa wielu skrzynek poczty wychodzącej. Możliwość ustawienia dedykowanej skrzynki dla danego operatora w przypadku gdy w bazie dodanych jest kilku operatorów.
 2. aktualizacja dni wolnych na potrzeby działania blokady dłużników
 3. dodane opcje dotyczące fakturowania DVB-C
 4. dodane rozliczenia w eksporcie XML do Fakir
 5. dodana wyszukiwarka logów w menu: Ustawienia -> Logi
 6. dodane blokowanie formularza wystawienia i edycji faktur oraz korekt aby zapobiec omyłkowemu powtórzeniu operacji
 7. poprawione podstawianie zmiennych w umowie (tj. speed_dl_m / speed_up_m) gdy po konwersji z kbits do Mbits pojawiało się rozszerzenie dziesiętne
 8. poprawiona synchronizacja z Lovo w przypadku gdy w nazwie klienta pojawiają się znaki specjalne
 9. poprawione dane w stopce na FV przy generowaniu listy wielu faktur w jednym PDF
 10. poprawiona wolna edycja przyłącza w przypadku gdy sesja nigdy nie była on-line
 11. poprawiona domyślna stawka VAT w formularzu wystawiania korekty do usług TV
 12. poprawione podstawianie zmiennych przy wysyłce mailingu do grupy klientów
 13. poprawiony log sms (przy niektórych ustawieniach generował dużo wpisów)
[2016-12-30]
 1. poprawiony wygląd faktury gdy znajdują się na niej różne dane nabywcy i odbiorcy
 2. ujednolicony sposób oblicza wartości na fakturach z datą wystawienia od 2017-01-01 (nowa metoda zapewnia spójność z eksportem do aplikacji zewnętrznych).
 3. dodana możliwość ręcznej zmiany GPS poszczególnych przyłączy. Jeśli zakończenie sieci (budynek) w którym znajduje się przyłącze nie ma podanych współrzędnych GPS to zostaną one skopiowane z danych przyłącza.
[2016-12-29]
 1. dodane pola definiujące dane Nabywcy w edycji klienta oraz na FV. Nabywcą jest podmiot który rozlicza się z podatku (np. Powiat / Gmina) dlatego należy pamiętać aby w przypadku gdy Nabywca jest innym podmiotem niż Odbiorca uzupełnić NIP Nabywcy.
 2. poprawione automatyczne obliczanie odległości połączeń linii bezprzewodowych pomiędzy węzłami
 3. poprawione wyświetlanie połączeń węzłów na mapie
 4. poprawiony numer konta na wezwaniu do zapłaty gdy klient zostanie przypisany do nowego podmiotu
 5. poprawione sortowanie faktur przy wzorcu numeracji {n}/..../{r}
 6. poprawiona obsługa zestawień mBank MT940 w przypadku gdy części identyfikująca klienta jest  identyczna jak w jednocześnie używanych kontach z innego banku
[2016-11-30]
 1. dodana obsługa formatu zestawień bankowych "mBank MT940"
 2. dodane opcja w Ustawieniach: Blokuj możliwość księgowania wpłaty na stare konto po migracji klienta do nowego operatora.
 3. węzły w których występują przestoje są wyróżnione na mapie w menu: Urządzenia -> Mapa sieci osobną ikoną:

  znacznik czerwony - brak odpowiedzi na ping do co najmniej jednego urządzenia w węźle

  znacznik żółty - straty lub wysoki ping do co najmniej jednego urządzenia w węźle

 4. fakturowanie subskrypcji IPTV uwzględnia teraz indywidualne opcjonalny termin rozpoczęcia okresu trwania usługi z karty klienta - "Dzień fakturowania".
 5. poprawiony drukowanie indywidualnego numeru konta bankowego na: karcie klienta, książeczce opłat w przypadku gdy klient posiada kilka indywidualnych kont bankowych z pul różnych operatorów. Zamiast ostatnio dodanego konta używane jest ostatnio dodane zgodne z aktualnie przypisanym operatorem.
 6. poprawione drukowanie indywidualnego numeru konta bankowego na fakturach - zamiast ostatnio dodanego konta drukowane jest ostatnio dodane konto z puli operatora który był aktualny w chwili wystawiania faktury
 7. poprawione działanie prędkości nocnych i weekendowych na mikrotik w wersjach >= 6.37
 8. poprawiony sugerowany numer umowy przy dodawaniu aneksu do usługi gdy klient posiada kilka umów
 9. poprawione wyświetlanie okresu trwania subskrypcji IPTV
 10. poprawione wyświetlanie cen promocyjnych subskrypcji IPTV w menu Usługi
 11. poprawiony import zestawień BGŻ, aktualizacja WSDL oraz parsera pod kątem zmian w pierwszej kolumnie zestawienia
 12. poprawione przetwarzanie zestawień Banku Pocztowego przy nieunikalnym ID wpłaty
 13. poprawione zmienne IPTV w umowach ODT, ujednolicone zaookrąglanie
 14. poprawione zmienne {razem_mc_netto} i {razem_mc_brutto} - nie uwzględniały usług internetowych gdy ich ceny w promocji były identyczne jak w cenniku podstawowym
[2016-10-31]
 1. dodana opcja pozwalająca wyłączyć pobieranie kopii CPE
 2. dodana opcja pozwalająca wyłączyć pobieranie kopii NAS
 3. dodana opcja pozwalająca wyłączyć drukowanie URL BOA
 4. poprawiony druk noty korygującej
 5. GPON Dasan - poprawiony błąd gdy w opisie ONU pojawiły się znaki specjalne
 6. GPON Dasan - dużo szybsze wyświetlanie listy ONU
 7. GPON Dasan - poprawione wyświetlanie adresów IP ONU modeli H66X
 8. poprawione przechwytywanie błędów podczas synchronizacji w starszych wersjach systemu
 9. zablokowana możliwość usuwania i zmiany wartości z korekty pozycji które znajdują się na fakturze źródłowej.
 10. wartość 'do zapłaty' na korekcie FV nie była obliczana prawidłowo gdy zmieniała się stawka VAT więcej niż jednej pozycji
 11. poprawione działanie formularza dodawania klientów gdy dane są wprowadzane na kilku komputerach jednocześnie i nastąpi zatwierdzenie formularza w tej samej chwili z tym samym sugerowanym symbolem klienta
 12. usunięte dynamiczne powiększenie pól na karcie klienta
 13. dodane zmienne IPTV
 14. poprawiony automatyczny import zestawień "Bank Pocztowy - Collect" w przypadku więcej niż jednego zestawienia z wpłatami za jeden dzień
 15. poprawione wyświetlanie urządzeń przypisanych do infrastruktury. Gdy urządzenie zostanie usunięta z magazynu to w węzłach również przestanie być widoczne.
 
[2016-09-30]
 1. dodawanie ONT w GPON Dasan działa teraz wielokrotnie szybciej
 2. dodatkowe zmienne w umowach ODT tj. daty i zmienne dot. udzielonych ulg
 3. dodatkowe zmienne opisujące subskrypcje IPTV
 4. usunięcie konta IPTV powoduje też automatyczne usunięcie powiązanego konta IP oraz dzierżawy DHCP
 5. dodane pole e-mail w zainteresowanych
 6. dodana opcja globalne wyłączenia drukowania URL do BOA na dokumentach
 7. zwiększona długość pól w formularzu dodawania i edycji zainteresowanych
 8. poprawiony działanie formularza edycji węzła gdy nie uzupełnione współrzędnych GPS
 9. poprawiona obsługa znaków specjalnych w zmiennych na umowach i załącznikach
 10. poprawione przechwytywanie błędów przy synchronizacji OLT
 11. poprawiony błąd gdy usunięto profil ONT a następnie dodano go ponownie to na liście nadal widniał jako usunięty
 12. poprawione wyświetlanie liczby portów OLT V8240 przy wyłączonym SNMP
 13. poprawiona wysyłka SMS przy dużej liczbie wiadomości utworzonych ręcznie (automatyczne powiadomienia  SMS działały prawidłowo).
 14. poprawione domyślne wartości w formularzu dodawaniu aneksu
[2016-08-01]
 1. Dodatkowe zmienne w umowach ODT
 2. Dodane filtrowanie wg. Operatora w menu: Umowy -> Lista
 3. Dodany adres oraz saldo klienta w menu: Finanse -> Zestawienia bankowe -> Niepowiązane wpłaty
 4. Poprawiona liczba aktywnych sesji na pulpicie. Gdy jednocześnie były aktywne pule PPPoE oraz DHCP to wskazanie na pulpicie wyświetlało tylko aktywne dzierżawy DHCP.
 5. Poprawione działanie zmiennych E-Mail przy wysyłce wiadomości do wielu klientów jednocześnie
 6. Poprawiony eksport do WF-FaKiR
 7. Poprawione formatowanie zmiennych kwotowych w umowach ODT - zawsze dwa miejsca dziesiętne
 8. Poprawiona zmiana prędkości dynamicznych kolejek PPPoE bez rozłączania sesji przy niezgodnym loginie (gdy radius działa z opcją 'case_sensitive=off')
 9. Poprawiona tabela wystawionych faktur i przyłączy przy podziale na kilka firm
 10. Poprawiony import szyfrowanych zestawień MT940 przy długiej nazwie pliku
 11. Poprawiona synchronizacja OLT Dasan. Możliwe było uruchomienie kolejnej synchronizacji przed ukończeniem rozpoczętej.
 12. Poprawione automatyczne przenoszenie niezamkniętych zadań na kolejny dzień
 13. Dodany moduł IPTV, Moduł jest powiązany z fakturowaniem seryjnym oraz umowami ODT i pulami DHCP. Moduł umożliwia:
  1. zarządzanie STB
  2. możliwość tworzenia dowolnej liczby subskrypcji o dowolnym czasie trwania
  3. ustalenie ceny pakietów zależnej od wybranej promocji
  4. automatyczne tworzenie dzierżaw DHCP dla STB (obsługa wielu pul, serwery DHCP mogą znajdować się na różnych routerach)
  5. automatyczne tworzenie kolejek dla danych unikastowych
  6. możliwość blokowania internetu na STB u dłużników
  7. możliwość blokowania autoryzacji STB u dłużników
[2016-07-12]
 1. dodana opcjonalna blokada usuwania KP / KW
 2. dodana opcjonalna blokada możliwości edycji symbolu klienta
 3. dodana opcjonalna blokada możliwości usuwania zgłoszenia
 4. dodane zmienne dot. rabatów VoIP
 5. poprawione zmienne E-Mail przy ręcznym wysyłaniu wiadomości z karty klienta
 6. dodana kolumna z liczbą aktywnych pozycji seryjnych w menu: Finanse -> Towary
 7. poprawiony formularz edycji noty korygującej fakturę
 8. zwiększona liczba znaków w loginie (IP -> PPPoE)
 9. poprawione sortowanie Telefony -> Lista przy dużej liczbie rekordów
 10. poprawione sortowanie Finanse -> Kasa i bank przy dużej liczbie rekordów
 11. poprawione formularz filtrów w Klienci -> Lista - klawisz "enter" powodował, że otwierało się okno 'Dodaj klienta' zamiast Filtruj
 12. gdy zestawiono sesję PPPoE na adresie z puli DHCP to cyklicznie pojawiał się NAS-Timeout (status sesji PPPoE był nadpisywany przez status odczytany z DHCP)
[2016-06-30]

Z uwagi na zmieniony model fakturowania abonamentów VoIP aktualizacja zostanie zainstalowana w dn. 11-07-2016 (aby nie kolidowała z wystawianiem faktur seryjnych).

 1. dodany format zestawień bankowych: Bank Pocztowy - Collect
 2. dodana obsługa rozszerzonego formatu zestawień bankowych BZ WBK
 3. dodane menu: Ustawienia -> Ogólne -> Blokady
 4. dodany podział na podmioty na pulpicie w tabelach "podłączenia/rezygnacje" i "wystawione faktury"
 5. blokada możliwości usuwania klienta gdy są z nim powiązane rekordy tj. faktury, wpłaty, umowy lub konta bankowe
 6. dodane cenniki promocji VoIP w menu: Ustawienia -> Słowniki -> Umowy -> Edytuj ODT -> Parametry i promocje -> Cenniki: VoIP
 7. poprawiony automatyczny import szyfrowanych zestawień z banku millenium
 8. poprawione automatyczne rozpoznawanie wpłat elixir (gdy zestawienie zawiera tylko jedną wpłata)
 9. poprawione formatowanie zmiennej konta bankowego w powiadomieniach e-mail
 10. poprawione zmienne dotyczące subskrypcji w odt
 11. poprawione graficznie druki bilingów połączeń
 12. poprawiona działanie sugerowanej data wygaśnięcia umowy przy zmianie promocji podczas dodawania lub edycji umowy ODT.
 13. przy dodawaniu szablonu umowy lub załącznika nie ma potrzeby aby wpisywać jego nazwę. Jeśli nazwa nie zostanie uzupełniona to generowane pliki będą miały taką samą nazwę jak szablon.
 14. funkcja "Synchronizuj z NAS" w menu: IP -> Pakiety  - wykonuje teraz pełną synchronizację Queues (mógł występować problem z update prędkości Burst po zmianie prędkości pakietów)
 15. dynamiczne zwiększanie rozmiaru czcionki po wskazaniu pola na karcie klienta tj. numery telefonów, nip. konto bankowe itp..
 16. dodana informacja o użytym transferze w aktualnym miesiącu przy każdym koncie PPPoE na karcie klienta oraz informację o limicie danych w pakiecie.
 17. zaktualizowana lista modeli ONU w IP -> GPON Dasan -> Modele
 18. dodana opcja 'bez faktury' w IP -> DVB-C
 19. dodane zmienne z całkowitym rabatem przez czas określony trwania umowy dla poszczególnych usług np.:{pppoe.0.ulga_mc_brutto} * {czas} = {pppoe.0.ulga_okreslony_brutto}
[2016-05-31]
 1. dodane noty korygujące faktur - pozwalają na zmianę danych wystawcy/odbiorcy oraz numer i datę wystawienia faktury. Wzorzec numeracji not należy ustawić w menu: Ustawienia -> Numeracja dokumentów -> Noty korygujące. Noty mogą być numerowane rocznie lub miesięcznie. (zmiany w kwotach faktur oraz nazwach pozycji należy wykonywać korektą faktury tak jak do tej pory).
 2. dodana możliwość edycji szablonu przypomnienia o płatności w menu: Ustawienia -> Słowniki -> E-Mail -> Przypomnienie o płatności -> Edytuj.
 3. dodatkowe zmienne we wszystkich rodzajach powiadomień E-Mail
 4. dodane pole "E-Mail" w edycji Pracownika
 5. dodana możliwość ustawienia innego logo w zależności od Operatora do którego został przypisany klient
 6. usunięte legendy przy wykresach na pulpicie (mogły zasłaniać ostatnie dane). Po wskazaniu kursorem linii pojawia się etykieta z opisem.
 7. FV gdzie odbiorcą jest firma spoza PL przy NIP wystawcy pojawi się PL.
 8. w przypadku wpisania nieprawidłowego NIP klienta formularz nie był zapisywany. Obecnie można zapisać zmianę nawet z nieprawidłowym NIP. System rozpoznaje też NIP z innych krajów EU.
 9. na stronie adresowej dodane marginesy tj. przy ustawieniach FV z menu: Finanse- > Faktury -> Ustawienia wydruku
 10. poprawione generowanie druku wezwania do zapłaty
 11. poprawione automatyczne pobieranie kopii konfiguracji z nowych rodzajów CPE UBNT
 12. poprawione zmienne subskrypcji DVB-C przy wielu kartach
 13. poprawiony druk umowy VoIP PDF gdy wiele numerów działa na wspólnym abonamencie
 14. dodany format zestawieni Millenium CSV2
 15. poprawione automatyczne rozpoznawanie formatu zestawień bankowych
 16. karta klienta wysyłana na E-mail w nazwie załącznika zawiera teraz symbol zamiast ID
 17. kreator - poprawione działanie kreatora gdy usługa posiadała inną datę aktywacji niż umowa.
 18. kreator - pole 'dane korespondencyjne' zaznaczało się automatycznie
 19. kreator - ustawiony domyślny rodzaj podmiotu "osoba"
 20. kreator - komunikat w przypadku gdy w systemie nie są utworzone grupy
 21. kreator - dodany link do cennika promocji umowy który wyświetla się gdy dla wybranej promocji nie zdefiniowana żadnych pozycji
[2016-04-29]
 1. dodane operacje na karcie klienta:
  • BZ (zwrot bankowy),
  • NO (nota obciążeniowa),
  • NU (nota uznaniowa)
 2. dodany raport not PDF/CSV w menu: Finanse -> Operacje
 3. windykacja nalicza teraz koszty windykacji jako note zamiast pozycji seryjnej
 4. dodane informacje o koszcie windykacji na druku wezwania do zapłaty
 5. dodatkowa kolumna w raport kasowy i bankowy CSV
 6. OLT Dasan - dużo szybsza synchronizacja cykliczna uruchamiana przez cron (synchronizacja trwa nawet do 20x krócej niż do tej pory).  Rozwiązuje problem zajętości urządzenia przy dużej liczbie ONU na OLT.
 7. zaktualizowany speedtest
 8. przebudowana lista umów: Umowy i Aneksy -> Lista. Lista zawiera wszystkie rodzaje umów. Dodane kolumny z datami aktywacji i rozwiązania oraz statusem umowy. Po kliknięciu wiersze rozwijają się i pojawia się więcej szczegółów dot. umowy tj. tabele opłat i udzielonych ulg wszystkich usług na umowie.
 9. dodane 11 filtrów w menu: Umowy i aneksy -> Lista
 10. edycja daty aktywacji na umowie ODT powoduje, że zmieniają się też daty aktywacji usług powiązanych z umową
 11. poprawione działanie pola 'okres' w dodatkowych poz. seryjnych przy wł. rabacie
 12. poprawione działanie zmiennych w SMS ze słowną nazwą miesiąca tj. {MM}, {MM+1} itp..
 13. poprawiony rzadko występujący błąd przy synchronizacji /ip firewall address-list gdy na urządzeniu znajdowało się więcej niż kilka tyś. wpisów
 14. poprawiony wydruk PDF raportu bankowego i kasowego
 15. stary kreator klienta usunięty z głównego menu (jest dostępny jako link z nowego kreatora)
 16. Dostępne rodzaje wpłat:
[2016-03-31]
 1. dodana możliwość ustawienia typu puli jako DHCP w menu: Ustawienia -> Pule IP -> Edytuj. Po wybraniu urządzenia pełniącego rolę serwera panel sprawdza czy podany serwer DHCP istnieje na urządzeniu. System pozwala na tworzenie statycznych dzierżaw DHCP, Queues i wpisów ARP. Wspierana jest obsługa dowolnej liczby serwerów DHCP na jednym lub wielu urządzeniach jednocześnie.
 2. dodana opcja definiująca czy saldo na FV ma określać kwotę z chwili wygenerowania faktury czy z chwili wydruku. Opcję można włączyć w menu: Finanse -> Faktury -> Ustawienia wydruku -> Saldo na FV liczone z dnia.
 3. dodana opcja "Opóźnienie w wygenerowaniu SMS po wykryciu przestoju" w Ustawienia -> Powiadomienia SMS -> Parametry
 4. dodany rejestr umów i usług w Finanse -> Operacje-> Rejestr umów i usług z opcją wydruku jako PDF lub eksportu do CSV
 5. pole 'tytułem' przy wpłatach poszerzone do 160 znaków
 6. dodana możliwość ręcznej zmiany GPS w edycji węzła (wcześniej do określenia GPS używana była baza budynkowa)
 7. dodatkowe informacje w logu klienta
 8. dodane pole "podmiot" w filtrach w rejestrze sprzedaży wg. towarów
 9. dodana możliwość podania SN innych producentów (bez prefixu DSNW) w GPON Dasan
 10. zoptymalizowane odczytywanie statystk ruchu klientów na statycznych adresach (bez PPPoE). Moduł IP_Accountign nie jest już używany.
 11. poprawione wykrywanie czy klient na statycznym IP lub DHCP jest aktywny.
 12. poprawione filtrowanie wg. kwot przy dodawaniu dodatkowej pozycji seryjnej
 13. poprawione uprawnienia przy wskaźniku sesji przy VoIP Lovo
 14. poprawione działania SMS o przestojach (SMS były wysyłane przy zadziałaniu alarmu HIGH_PING zamiast tylko przy PING)
 15. poprawione działanie aneksu wznowienia usług gdy nie wypełniono wszystkich pól
 16. poprawiony druk wezwania do zapłaty
 17. poprawione wykrywanie ONU na kartach PON > 10 w GPON Dasan
 18. poprawione działania automatycznych powiadomień SMS o zablokowaniu uslugi
 19. komunikacja z API esemeser używa obecnie połączenie szyfrowanego
 20. poprawione działania automatu TERC (poprawia tylko dane bez podanego numeru budynku lub bez wybranej miejscowości). Zwiększona trafność automatu gdy w polu ulica wpisano nazwę miejscowości bez ulic.
 21. poprawiona lista słownikowych rodzajów kabli w edycji połączenia kablowego
[2016-03-11]
Aktualizacja formatu raportu SIIS 5.55
[2016-02-25]
 1. Dodany format raportów SIIS w wersji 5.54
 2. Dodane sprawozdanie UKE dot. usług VoIP: Świadczenie usług telefonicznych z wykorzystaniem własnych sieci dostępowych IP.  Sprawozdanie można wygenerować w menu: Urządzenia -> Raporty -> Generator Raportów VoIP -> Format: Raport UKE.
 3. Dodana opcja 'dzień FV' w edycji klienta. Opcja pozwala na ustawienie indywidualnego dnia automatycznego fakturowania seryjnego indywidualnie dla każdego klienta.
 4. Dodany formularz: Finanse -> Operacje -> Ustawienia faktur automatycznych z możliwością określenia parametrów automatycznego fakturowania oraz wyświetlenia listy klientów wg. parametrów fakturowania
 5. Dodane nowe słowniki TERC. Aktualizację można wykonać w Ustawienia -> Ogólne -> Słowniki zewnętrzne -> Aktualizuj.
 6. Dodane zestawienie: Finanse -> Operacje -> Archiwalne salda
 7. Dodane menu: Telefonu -> Grupy połączeń na potrzeby generowania raportów VoIP.
 8. Dodane alarmy: Urządzenia -> Lista NAS -> Alarmy. Funkcja pozwala na wygenerowanie przestoju w przypadku gdy urządzenie ma niższe zasilanie niż zdefiniowane minimum.
 9. Dodane alarmy LOSS_PING i HIGH_PING Urządzenia -> Lista NAS -> Profile -> Edytuj.
 10. Poprawione działanie limitu procesów uruchamianych przez panel.
 11. Sortowanie pakietów wg. ceny w kreatorach
 12. Dodana kolumna LP na liście klientów
 13. Przy generowaniu statystyk interfejsów SNMP pobiera wartości z liczników 64bit jeśli są dostępne na urządzeniu
 14. Poprawione generowanie statystyk transferów w sieciach DHCP
 15. Poprawiony błąd przy synchronizacji z GPON Dasan. Błąd pojawiał się jeśli w trakcie trwania synchronizacji zostało podłączone nowe ONU do portu PON.
 16. Poprawione działanie automatu TERC
 17. Poprawione zapisywanie logów w przypadku gdy kilka procesów zapisuje log w tym samym pliku
 18. Poprawione działanie funkcji "wystaw KP" gdy nie zaznaczono żadnego klienta
 19. Szablon 'fv e-mail'  usunięty z powiadomień dowolnych na karcie klienta
 20. Dodana opcja "okres usługi rozpoczyna się w dzien_fv" -- domyślnie wyłączona. Ustawienie -> Ogólne -> Zmienne. Opcja zmienia opis w usłudze seryjnej np. z 01-01 - 01-02 na 15-01 - 15-02.
 21. Poprawione sortowanie bilingów w BOA gdy źródłem danych jest API Lovo
 22. Przebudowane zgłoszenia w menu: Klienci -> Zgłoszenia
 23. Zaktualizowana lista ACL
   
[2016-01-19]
 1. Dodatkowe zmienne w umowach ODT
 2. Dodana możliwość wysyłania karty klienta jako załącznik e-mail
 3. Dodana opcja "Przelicz" w bilingach VoIP - funkcja umożliwia ponowne pobranie bilingu np.. po zmianie pakietu na centrali
 4. Dodatkowe zmienne i opisy w szablonach SMS
 5. Dodana możliwość dowolnego definiowania daty wygaśnięcia umowy ODT (niekoniecznie do pełnych miesięcy od daty podpisania)
 6. Poprawione centrowanie mapy gdy główny węzeł nie posiada współrzędnych GPS
 7. Poprawiona sugerowana kwota wpłaty gotówkowej przy wystawianiu lub edycji faktury z dużą liczbą pozycji
 8. Poprawione zapisywanie dat trwania umowy w edycji konta VoIP Lovo
 9. Poprawione działanie filtrów portów PON w OLT Dasan gdy aktywnych jest więcej niż 8 kart GPON
 10. Poprawione działanie zakładki "Parametry" w przypadku wyłączonego ONU w GPON Dasan
 11. W przypadku braku odpowiedzi SNMP z centrali VoIP panel wstrzymuje kolejne zapytania do czasu ponownego załadowania strony parametrów konta lub widoku listy telefonów
 12. Poprawione rozpoznawanie formatu zestawień BGŻ gdy podczas importu zostanie ustawiona opcja "automatycznie"
 13. Poprawiona wysyłka SMS w przypadku gdy powiadomienie dotyczy KP/BS/FV sprzed 2 lub więcej dni
 14. Dodana opcja "Pomiń okres usługi" w Ustawienia -> Ogólne -> Zmienne
 15. Dodane blokowanie przycisku po kliknięciu "Wystaw" w: Finanse -> Operacje -> Wystaw FV Seryjne
 16. Poprawione filtrowanie bilingów Lovo w panelu BOA na podstawie numeru
 17. Dodana opcja wysyłki faktury jako link lub załącznik w  Ustawienia -> Powiadomienia E-mail -> Parametry
 18. Poprawione odświeżanie kwot netto / brutto w cennikach promocji ODT przy zmianie stawki VAT
 19. Poprawione sortowanie i filtrowanie zgłoszeń
 20. Dodane opisy opcji oraz możliwość edycji znacznika inkrementacji {n} symbolu klienta w Ustawienia -> Słowniki -> Klienci - Grupy
 21. Dodana możliwość zmiany rozliczeń jako płatnik VAT w trakcie trwania roku
 22. Dodane menu: Ustawienia -> Słowniki -> Zgłoszenia - Grupy
 23. Dodana osobna kolumna "Adres" w Finanse -> Faktury
 24. Dodane opisy poszczególnych opcji w edycji pakietu
 25. Poprawiony błąd gdy nie można odczytać ilości wolnej pamięci RAM
 26. Zapytania SNMP do API centrali VoIP działają teraz prawidłowo na różnych wersjach systemu
 27. Poprawione dane wystawcy na bilingu szczegółowym w przypadku zmiany operatora w edycji klienta
 28. Poprawione wyświetlanie okresu którego dotyczy usługa w przypadku dodatkowych pozycji seryjnych o typie kwartalnym i rocznym
 29. Poprawione działania powiadomień WWW przy pulach DHCP (funkcja wymagana dodatkowej konfiguracja na Core)
 30. Poprawione generowanie PPP Secrets w MT od ver. 6.30
[2015-11-04]
 1. Dodany format CSV w rejestrach sprzedaży. Zestawienie można wygenerować w menu: Finanse -> Operacje -> Rejestr VAT sprzedaży -> Format: CSV -> Drukuj oraz: Finanse -> Operacje -> Rejestr VAT - korekty -> Format: CSV -> Drukuj
 2. Dodany kreator aktualizacji słowników zewnętrznych (m.in. TERC i GPS) w Ustawienia -> Ogólne -> Słowniki zewnętrzne. Przy każdym słowniku wyświetla się status poprawności pliku.
 3. Dasan: Dodana możliwość włączania i blokowania portów w zakładce parametry
 4. DHCP: zoptymalizowane odświeżanie dzierżaw i kolejek statycznych w sieciach bez PPPoE
 5. Adescom: Przy braku dostępu do SNMP dodany komunikat w Telefony -> Lista
 6. Lovo: Poprawiona synchronizacja pakietów po ostatniej aktualizacji
 7. Poprawione zapisywanie kopii konfiguracji CPE UBNT
 8. Poprawiony komunikat w edycji aneksu jeśli nie wypełniono pola uwagi
 9. Poprawione działanie linku 'winbox' na karcie klienta
 10. Poprawiona kwota w wydruku PDF przypomnienia o płatności gdy FV których dotyczy przypomnienie miały włączone cechy specjalne np.. 'instalacja
[2015-10-23]
 1. VoIP Lovo:
  • dodane pobieranie parametrów terminala na stronie edycji konta tj. stan konta prepaid, informacja o pozostałym limicie w usługach postpaid, kodeki, fax itp.
  • bilingi z wcześniejszych miesięcy dodawana bezpośrednio do bazy
  • dodany interfejs pośredniczący w dostępie do API aby uniknąć przekroczenia limitu zapytań do serwera przy jednoczesnej komunikacji kilku użytkowników
 2. VoIP Adescom na stronie edycji VoIP dodane pobieranie informacji w czasie rzeczywistym o:
  • stanie sesji SIP i IP z którego nawiązano połączenie
  • dodany przycisk do pełnej diagnostyki VoIP
  • CLIDy kont z zestawioną sesją SIP zaznaczone na zielono
  • Telefony -> Lista - dodany status centrali z informacją o liczbie zalogowanych terminali, aktywnych połączeniach SIP wraz ze statusem (Inprogress, Ringing, Other).
  • Funkcje wymagają ustawienia SNMPv3 w pliku konfiguracyjnym.
 3. Dodane menu: Urządzenia -> Mapa sieci które zawiera:
  • listę węzłów
  • połączeń węzłów
  • zakończenia sieci
  • połączeń zakończeń do węzłów
  • Współrzędne GPS są ustalane na podstawie danych TERC węzłów i zakończeń sieci. Aktualizacja GPS odbywa się przez funkcję "Aktualizuj bazę danych kodów TERC" a następnie "Synchronizuj".
 4. DHCP
  • dodany log komunikacji z Core
  • poprawione wykrywanie aktywnych CPE - Status zmienia się na online jeśli urządzenie przez ostatnie 2 minuty wysłało przynajmniej jeden pakiet IP
 5. Poprawione działanie mapy na karcie klienta
 6. Dasan poprawiona synchronizacja oraz konfiguracja przy dodawaniu drugiego konta SIP w edycji ONU. Przy dużej liczbie dodanych OLT na wykresach transferu interfejsów mogły pojawiać się przerwy.
 7. Zwiększona liczba znaków w nazwie ulicy przy edycji przyłącza
 8. Poprawione sortowanie notatek w zgłoszeniach
 9. Poprawione sortowanie i trafność wyszukiwarki przy wyszukiwaniu danych numerycznych.
 10. Poprawione przesyłanie danych w tle w starszych wersjach PHP
[2015-09-29]
 1. dodana opcja automatycznego usuwania starych kopii zapasowych oraz statystyk MRTG (aktualizowanych dawniej niż np. miesiąc temu). Parametry usuwania można zdefiniować osobno dla każdego rodzaju danych w Ustawienia -> Ogólne -> Konserwacja:
  • wykresy ruchu PPPoE/DHCP
  • statystyki wireless
  • kopie zapasowe ustawień NAS
  • kopie zapasowe ustawień CPE
  • kopie zapasowe bazy danych
  • kopie zapasowe wygenerowanych dokumentów
  • logów panelu
 2. poprawione działanie pola "Szukaj":
  • nieaktywni klienci oznaczeni na szaro i przesunięci na koniec listy
  • poprawione sortowanie przy wyszukiwaniu wg. adresu IP. Adres w którym ostatni oktet jest to jeden znak pojawi się wyżej w wynikach
 3. Dasan dodane wartości w zakładce parametry ONU:
  • login i hasło MGNT
  • sygnał video w ONU z portem RF
  • status i parametry autoryzacji radius
  • status i parametry provisioningu XML
  • informacja o przyczynach ostatniej deautoryzacji
  • status upgrade firmware z informacjami o błędach i liczbie nieudanych aktualizacji
  • dodany licznik czasu od deaktywacji ONU
 4. dodane statystyki RATE, temperatury i napięcia radiolinii Siklu
 5. dodany eksport wpłat w formacie CSV w: Finanse -> Operacje -> Drukuj raport kasowy / bankowy -> Format: CSV
 6. dodane możliwość ręcznego przypisywanie klientów do niezaksięgowanych wpłat w zestawieniach (formularz wymaga włączenia w pliku konfiguracyjnym)
 7. OLT Dasan:
  • dodana nazwę i IP OLT na karcie klienta oraz w edycji i parametrach ONU
  • poprawiona synchronizacja gdy profil zostanie ręcznie zmieniony na OLT
  • poprawiony błąd przy synchronizacji OLT Dasan. Gdy pojawił się timeout przy odczycie parametrów ONU znikało z listy do kolejnej synchronizacji
  • poprawione zliczanie ONU w GPON Dasan -> Parametry OLT
 8. zintegrowana została baza punktów adresowych z numerami porządkowymi budynków oraz współrzędnymi GPS zakończeń sieci oraz węzłów:
  • dodana współrzędne GPS w Urządzenia -> SIIS -> Węzły oraz Urządzenia -> SIIS ->Zakończenia sieci
  • podczas synchronizacji TERC dodane automatyczne uzupełnianie współrzędnych GPS zakończeń sieci oraz węzłów
 9. automatyczny tryb offline w API Lovo gdy API odrzuca logowanie
 10. poprawione wyświetlanie listy urządzeń w dyspozycji abonenta
 11. poprawiony wykres napięcia w lista NAS (dodane rozszerzenie dziesiętne w skali Y)
 12. poprawione działanie opcjonalnych rabatów i okresu w dodatkowych pozycjach seryjnych
 13. poprawiony błąd w aneksie gdy numer umowy której aneks dotyczy nie został wypełniony
 14. poprawiona lista pakietów dostępnych przez BOA w opcji "Zmień pakiet" (gdy "Zestaw ID" = 0 to pakiet nie jest widoczny)
 15. poprawione działanie pola z sugerowaną kwotą wpłaty KP/BS w szybkich wpłatach
 16. zaktualizowany speedtest w BOA
[2015-09-11]
 1. dodane protokoły ruchów magazynowych w: Magazyn -> Protokoły:
  • PRZEKAZANIA SPRZĘTU I URUCHOMIENIA USŁUGI
  • PRZEKAZANIA SPRZĘTU DO OPERATORA
  • WYMIANY SPRZĘTU
 2. dodana możliwość edytowania szablonów protokołów w: Ustawienia -> Słowniki
 3. dodane wykresy w NAS:
  • napięcia zasilającego
  • temperatury procesora
  • temperatury płyty głównej
  • liczby klientów zarejestrowanych na nadajniku
 4. rozbudowany formularz dodatkowych pozycji seryjnych:
  • dynamiczne filtrowanie listy towarów wg. nazwy, ceny itp.
  • dodany kalkulator rabatów
  • możliwość dodania towaru bezpośrednio z formularza jeśli nie zostanie odnaleziona pozycja o podanych parametrach
  • możliwość zdefiniowania okresu w którym usługa będzie fakturowana.
 5. przebudowany eksport EPP, możliwość pobrania pliku z pojedynczym klientem lub fakturą, dodana informacja o indywidualnych kontach bankowych w eksporcie kontrahentów, dodana możliwość zmiany sposobu obliczania VAT w podsumowaniu FV na kompatybilny z subiektem
 6. dodane menu: Urządzenia -> Przeglądaj -> Lista AP - z informacją o liczbie klientów aktualnie podłączonych do danego punktu dostępowego.
 7. dodana opcja "Zakończenie sieci WDS" w Edycji NAS - po jej włączeniu przyłącza których adres MAC zostanie rozpoznany za portem Ethernet urządzenia zostanie automatycznie powiązany z tym urządzeniem.
 8. w zasięgach dodane informacja o nazwie i rodzaju gminy oraz kod TERC każdej miejscowości
 9. poprawione działanie funkcji masowej zmiany adresów IP
 10. poprawiony błąd przy dodawaniu przyłącza z dynamicznym adresem IP w starym kreatorze
 11. poprawione pobieranie backupu z MT przy wyłączonym API
 12. poprawione generowani wykresów RATE przy zmienia źródła danych API<->SNMP
 13. aktualizacja reguł ACL
 14. zmieniony sposób wyświetlania listy węzłów - bez grupowania wg. kodu pocztowego
 15. poprawione wyświetlanie w kalendarzu przy dużej liczbie zadań całodobowych w niskich rozdzielczościach ekranu
 16. poprawione działanie funkcji “Kopiowania numerów komórkowych do powiadomień SMS” w menu: Ustawienia -> Powiadomienia SMS -> Operacje
 17. w kolumnie IP -> PPPoE -> Transfer sortowanie odbywa się wg. sumy DL i UP zamiast samego DL
 18. promocje ODT których data obowiązywania upłynęła oznaczone jako niedostępne
 19. poprawione działanie diagnostyki CPE
 20. poprawione fakturowanie dodatkowej opłaty za transfer powyżej limitu przy zmianie pakietu
[2015-07-13]
 1. dodany link do powiązanych umów w edycji PPPoE oraz link do konta PPPoE w edycji Umowy
 2. dodana możliwość wyboru typu pozycji w Finanse -> Wystaw FV Seryjne
 3. dodana możliwość zdefiniowania wielkości pakietu przy pingowaniu NAS i CPE w Ustawienia -> Ogólne -> Domyślna wielkość pakietu przy pingowaniu urządzeń. Zwiększenie domyślnej wartości wielkości pakietu pozwala na znalezienie urządzeń do których pojawiają się nawet niewielkie straty, jednak generowany jest wtedy większy ruch ICMP.
 4. przy zmianie profilu nieaktywnego ONU pojawiał się komunikat z błędem związany z brakiem możliwości odczytania statusu sesji SIP. Komunikat pojawiał się też gdy ONU z funkcją routera nie miało otwartego domyślnego portu MGNT.
 5. poprawione zapisywanie numeru kontaktowego w formularzu zgłoszeniowym BOA gdy numer jest inny niż w danych podstawowych
 6. poprawione generowanie tabeli ze statystykami użycie transferu za aktualny miesiąc
 7. poprawiona zmiana PON_ID w GPON Dasan przy przełączeniu ONU do innego portu PON. Przenoszony jest profil oraz ustawienia VoIP.
 8. poprawione pingowanie - gdy w odpowiedzi na ping pojawiał się komunikat ICMP Unreachable lub Redirect od jednego z hostów to mogło to powodować, że status pozostałych pingowanych przez dany proces był nieprawidłowy.
 9. poprawione wykresy ping. Przy braku odpowiedzi na wykresie pojawiało się 0ms zamiast przerwy
 10. poprawione filtrowanie w Klienci -> Lista gdy wybrano cechę to na liście widoczni byli również zablokowani
 11. poprawione działanie przycisku "Nalicz odsetki" w Klienci -> Pokaz -> Odsetki
 12. poprawione działanie auto-discovery w GPON -> Dasan. Gdy dodawano dwie końcówki z takim samym PON_ID i ONU_ID na dwóch różnych OLT to w auto-discovery widoczna była tylko jedna z nich.
 13. poprawione pobieranie informacji o VoIP z API Lovo. Moduł VoIP inicjowany jest tylko gdy klient posiada konto VoIP co przyspiesza wyświetlanie karty klienta i umożliwia pracę w przypadku niedostępności API
 14. po restarcie ONU z karty klienta następowało przeładowanie do IP -> GPON zamiast powrócić na kartę klienta
 15. dodany link do karty klienta w wysłanych SMS: Ustawienia -> Powiadomienia SMS -> Wysłane SMS
 16. dodane sprawdzanie statusu wysyłki SMS bezpośrednio przed wysłaniem każdej wiadomości dzięki czemu można wysyłać wiadomości za pomocą kilku konkurujących procesów.
 17. poprawione limitowanie długości wiadomości gdy w treści użyte były polskie znaki diakrytyczne.
[2015-06-01]
 1. dodane raporty miesięczne SIIS
 2. dodany przycisk gotówka/przelew w edycji faktury (wcześniej dostępny był tylko przy wystawianiu FV)
 3. poprawione cykliczne wykonywanie kopii zapasowej bazy
 4. poprawione resetowanie #RC w statystykach PPPoE
 5. poprawiona symulacja FV przy usługach fakturowanych rocznie
 6. poprawione wyświetlanie informacji o rabatach
[2015-05-29]
 1. dodana możliwość zagnieżdżenia w pliku umowy lub załączniku ODT tabeli z OpenOffice Calc zawierającej zmienne umowy. Funkcja pozwala na tworzenie własnych formuł z użyciem dostępnych w szablonie zmiennych (OO-Writer: Tablela -> Formuła, w OO-Calc: Wstaw -> Funkcja)
 2. dodane menu: Urządzenia -> Przeglądaj -> Ping NAS i Urządzenia -> Przeglądaj -> Ping CPE - zawierają zbiorcze informacje o statystykach ping z miniaturą wykresu
 3. w menu statystyki konta PPPoE dodana opcja "włącz pingowanie" - po włączeniu opcji pojawiają się dwa dodatkowe wykresy ping do CPE i AP.
 4. u klientów z otwartym zgłoszeniem automatycznie włączone jest pingowanie wszystkich CPE. Wykresy pojawią się po włączeniu opcji pingowania w statystykach CPE.
 5. zmiana pakietu przez panel BOA wykonywana jest teraz jako aneks co umożliwia łatwe odwrócenie zmiany oraz gwarantuje  poprawność fakturowania.
 6. poprawione fakturowanie promocji 'na start' gdy w jednym okresie usługa powiązana jest z dwiema umowami (np. gdy nowa umowa z promocją obowiązuje od połowy miesiąca)
 7. dodane osobne przyciski do synchronizacji każdego z OLT Dasan.
 8. dodane blokowanie komunikacji z OLT Dasan gdy wykonywana jest synchronizacja, zmiana profilu, dodanie/usunięcie/restart ONU. Po zmianie tylko jeden proces może komunikować się z danym OLT jednocześnie.
 9. poprawione wyświetlanie CLID przy kontach VoIP Lovo. Wyświetlanie przestało działać po zmianach w API Hiperusa.
 10. usunięte pakiety były widoczne na liście promocji w kreatorze
 11. w IP -> PPPoE nie pojawiała się nazwa pakietu gdy zastosowano promocję
 12. poprawione obliczanie ulg przy VAT 8%
 13. poprawione linki w kolumnie Operacje w Towary, Telefony Lista, Telefony Pakiety, IP  PPPoE
 14. poprawione filtrowanie wg. operatora w Finanse -> Faktury
 15. przyspieszone wyświetlanie danych i zoptymalizowane zapytania SQL w: finansach, fakturach. powiadomieniach
 16. przyspieszone wyświetlanie danych w kalendarzu
 17. dodany cache elementów statycznych po stronie przeglądarki
 18. na wykresach PPPoE oraz interfejsach dodany wskaźnik z 95 percentylem
 19. agregowanie statystyk ping w bazie do 1h dla danych sprzed 24h i usuwanie po 3 miesiącach
 20. dodany komunikat przy próbie przypisania więcej niż jednego zadania do zaintersowanego
[2015-05-06]
 1. dodana możliwość wysyłania masowych e-mail do klientów z menu: Klienci -> Lista -> Zaznacz wszystkich -> Wyślij E-mail. Szablony wiadomości można dodać w Ustawienia -> Słowniki -> E-mail.
 2. dodane przyciski gotówka/przelew przy wystawianiu FV - pozwala na szybkie uzupełnienie pól "Forma płatności" i "Zapłacono gotówką"
 3. dodane wskazanie zajętości partycji podmontowanych przez iSCSI
 4. dodane pole filtrowania rejestrów wg. cechy klienta w:
  • Rejestrze VAT sprzedaży
  • Rejestrze VAT korekt
  • Podsumowaniu sprzedaży
  • Podsumowaniu sprzedaży - korekty
 5. dodana możliwość usuwania ONU z auto-discovery w: IP -> GPON Dasan -> Dodaj ONU
 6. w kopiach zapasowych dodane archiwum z plikami ODT
 7. na wykresach sygnału CPE UBNT widoczne jest teraz też wartość sygnału RX (nawet przy wyłączonym airmax)
 8. poprawione działanie haseł pracowników gdy ustawione zostało hasło ze znakami specjalnymi
 9. poprawione wyświetlanie klientów bez FV gdy nie wybrano rodzaju podmiotu. Finanse- > Operacje -> Klienci bez faktury
 10. poprawione odświeżanie address-lists na MT dla zwolnionych IP
 11. poprawione obliczanie cen w cenniku promocji umów ODT dla staweki VAT 8%
 12. poprawione wskazanie prędkości przyłącza na stronie edycji PPPoE przy zmianie pakietu na negocjowany i powrocie do wcześniejszego
 13. poprawione działania słowników. Ustawienia -> Słowniki
 14. * SIIS: Dodane raporty kwartalne
 15. * SIIS: Dodana możliwość przypisania projektu w połączeniach węzłów
 16. * SIIS: Poprawione masowe odznaczanie projektów
 17. * SIIS: Urządzenia -> SIIS -> Info -> Pobierz raport -> dodana opcja "Projekt". Po zaznaczeniu generowany jest raport tylko z węzłami, połączeniami, liniami, zakończeniami sieci które są realizowane w ramach wybranego projektu.
 18. * SIIS: Urządzenia -> SIIS -> Połączenia -> dodana możliwość zmiany Projektu i Statusu realizacji dla wielu połączeń jednocześnie
* - Aktualizacje zainstalowane na początku kwietnia  
[2015-03-30]
 1. SIIS: menu z formularzami raportu przeniesione do Urządzenia -> SIIS.
 2. SIIS: dodana możliwość wyboru formatu raportów: 5-xsd-7 i 5-xsd-8.
 3. SIIS: dodana możliwość zdefiniowania technologii dostępu i maksymalnej oferowanej przepustowości w ramach danej technologii w rodzaju przyłącza (Ustawienia -> Słowniki -> Przyłącza).
 4. SIIS: poprawione sortowanie nazwa ulic i miejscowości przy nazwach dwuczłonowych w wyborze TERC.
 5. SIIS: dodane zarządzanie projektami, statusem ich realizacji oraz informacją o finansowanie ze środków UE (Urządzenia -> SIIS -> Projekty).
 6. SIIS: dodana informacja o liczbie sprzedawanych usług dla każdego zakończenia sieci NET/VoIP/IPTV w Urządzenia -> SIIS -> Zakończenia sieci.
 7. SIIS: dodana możliwość ręcznej zmiany węzła do którego przypisane jest zakończenie sieci (Urządzenia -> SIIS -> Zakończenia sieci -> Zmień).
 8. IP -> PPPoE - dodana możliwość masowej zmiany rodzaju przyłącza i projektu.
[2015-03-24]
 1. raport SIIS w formacie 5-xsd-7
 2. dodany link "przypisz konto bankowe" na karcie klienta (gdy brak konta)
 3. poprawiony wykres sumarycznego transferu PPPoE - gdy wiele sesji zostało rozłączone jednocześnie to na wykresie pojawiały się piki
 4. poprawione działanie linku “umowy rozwiązane” w punktach startowych
 5. dodany link "ODT" w "umowy bez podpisu" w punktach startowych
 6. dodane pole wyboru cechy klientów w Finanse -> Operacje -> Podsumowanie sprzedaży
 7. na karcie klienta widoczny był numer z powiadomień SMS nawet jeśli został wyłączony
 8. dodane listy wyboru cechy i podmiotu w Finanse -> Operacje -> Pokaż klientów dla których nie wystawiono faktury w bieżącym miesiącu
 9. umowy PDF bez daty podpisania nie wyświetlały się w zakładce Umowy na karcie klienta
 10. poprawiona data wygaśnięcia w umowach PDF na czas określony gdy ustawiono rezygnację
 11. poprawiony wykres sygnału TX/RX na AP z MT 6
 12. poprawione odczytywanie zajętości partycji LVM
 13. poprawione odczytywanie użycia CPU na MT w wersji 6 oraz gdy urządzenie ma wiele rdzeni
 14. poprawiona masowa wysyłka SMS - przy wysyłce do wielu klientów wybierane są tylko numery komórkowe z danych kontaktowych oraz aktywnych numerów do powiadomień sms
 15. poprawione generowanie zestawień wpłat PDF w BOA za poprzedni rok
[2015-01-30]
 1. dodana obsługa dwukierunkowej bramki SMS 2N VoiceBlue Next. Bramka umożliwia wysyłanie SMS oraz automatycznej odpowiedzi na zaimplementowane komunikaty na podstawie numeru tel. klienta tj.: SALDO, KONTO...
 2. dodany eksport spisu abonentów wraz z numerami telefonów w formacie XML bramek VoIP Yealink. Plik XML umożliwia wyświetlenie nazwy rozmówcy podczas połączenia.
 3. dodany profil Siklu - umożliwia pobieranie statystyk radiolini: RSSI, CINR, TEMP
 4. dodany profil switchy Dasan: DASAN_V22 - statystyki interfejsów, CPU
 5. w profilu OLT Dasan, dodane statystyki portów OLT: PON/ETH/OPTO oraz wykres użycia CPU
 6. poprawione pobieranie CCQ w urządzeniach UBNT
 7. poprawione skalowanie wykresów w statystykach NAS i klienta
 8. pingowanie urządzeń NAS odbywa się teraz z większym priorytetem systemowym przez co wykres jest bardziej równomierny. Dodane zapisywanie wyników ping do bazy.
 9. w Urządzenia -> Lista NAS -> Profile ->dodane alarmy:
  • max ping
  • max loss
  • min. sygnal ptpt
  Przekroczenie wartości zdefiniowanej w alarmie spowoduje wygenerowanie przestoju NAS.
 10. dodatkowe zmienne w umowach ODT
 11. dodany raport przesłanych danych z podziałem na klientów indywidualnych i biznes w Urządzenia -> Raporty (przydatne przy wypełnianiu pól: 06.04.1 i 06.04.1.1 w raporcie UKE)
 12. poprawione sortowanie przy wyświetlaniu logów
[2014-12-31]
 1. dodana możliwość automatycznego naliczania odsetek ustawowych za opóźnienia w płatnościach na fakturze VAT. Dotychczasowe wezwania i przypomnienia z płatności działają bez zmian.
 2. dodane bilingowanie przesłanych danych powyżej limitu - opcję można włączyć w: IP -> Pakiety -> Edytuj: - Miesięczny limit danych - Opłata za MB
 3. dodany bieżący miesiąc w tabeli Transfer konta PPPoE
 4. dodany przycisk kopiowanie numerów z danych kontaktowych do powiadomień SMS. Kopiowane są tylko numery komórkowe.
 5. poprawione działanie WZ
 6. poprawiony wybór towarów w pakiecie gdy w nazwie lub symbolu występuje znak specjalny np. /"/ lub /,/
 7. poprawione odświeżanie IP-Listy po zwolnieniu adresu IP
 8. przyspieszone wyłączanie powiadomień WWW w Redback - nie wymaga rozłączania sesji
 9. zaktualizowany speedtest w BOA
 10. dodany link do wykresu Ping w Urządzenia -> Lista NAS
 11. poprawione filtrowanie pakietów i zliczanie liczby przyłączy z danym pakietem gdy ustawiona jest promocja
[2014-11-26]
 1. w umowach ODT dodane pole "Podpis klienta"
 2. na karcie klienta w Zgłoszenia /Zadania /Zlecenia dodany przycisk "Rozwiń wszystkie"
 3. automatyczne sprawdzanie statusu dostarczenia SMS
 4. kreator: poprawione przypisywanie konta bankowego oraz wybór operatora
 5. kreator: poprawiona lokalizacja przyłącza przy dodawaniu usług
 6. poprawione generowanie numeru faktury gdy data wystawienia dotyczy innego miesiąca niż bieżący. Możliwe jest wystawianie faktur seryjnych za poprzedni lub przyszły okres rozliczeniowy.
 7. poprawione pobieranie backupów NAS i CPE
 8. poprawione wysyłanie SMS przy wyłączonym powiadamianiu o przestojach NAS
[2014-11-25]
 1. kreator: dodana możliwość jednoczesnego wygenerowania i pobrania plików umowy i załączników w podsumowaniu
 2. kreator: dodane informacje o kliencie w podsumowaniu
 3. kreator: po utworzeniu konta PPPoE domyślne hasło BOA ustawia się tj. dla konta PPPoE
 4. kreator: jeśli konto klienta zostanie usunięte to kreator wraca do pierwszego formularza
 5. kreator: poprawiony wybór domyślnego symbolu i numeru konta bankowego
 6. kreator: dodany link do kreatora w punktach startowych
 7. kreator: gdy włączona zostanie cecha "Powiadomienia SMS" to pierwszy numer telefonu domyślnie zostaje dopisany jako numer do powiadomień
 8. kreator - poprawiona nawigacja i wyświetlanie błędów przy wprowadzeniu nieprawidłowych danych
 9. dodana obsługa zestawień BS-CSV2 (SGB Internet Banking)
 10. powiadomienia SMS - dodane powiadomienia o zablokowaniu usługi
 11. powiadomienia SMS - wiadomości z przypomnieniem o płatności nie będą wysyłane jeśli saldo nie osiągnęło wartości powodującej zablokowanie usług
 12. powiadomienia SMS/Email - dodana możliwość ustawienia limitu wiadomości SMS i E-mail w Ustawienia -> Powiadomienia SMS oraz Ustawienia -> Powiadomienia E-Mail - > Parametry
 13. podczas edycji umów w starym formacie znikała lokalizacja przyłącza
[2014-11-13]
 1. Nowy kreator dodawania klienta i umowy: Klienci -> Kreator
 2. Przebudowane umowy.  Na karcie klienta widoczne są zarówno starsze umowy (PDF) oraz nowe (ODT)
 3. Urządzenia w dyspozycji abonenta uwzględniają sprzęty przekazane w protokole starych umów (PDF)
 4. Dodane promocje "na start" w usługach powiązanych z umowami ODT
 5. Dodana zakładka "Transfer" w koncie PPPoE z miesięczną liczbą przesłanych danych
 6. Przebudowane zarządzanie pakietami i cennikiem promocji - rekordy przy usuwaniu pakietu nie są usuwane z bazy a jedynie oznaczone jako usunięte
 7. Dodatkowe zmienne w edytorze szablonu e-mail z informacją o wystawionej fakturze w menu: Ustawienia -> Powiadomienia E-mail
[2014-10-31]
 1. Dodany przycisk "Resetuj znacznik" w Finanse -> Zestawienia - pozwala ponowić import starych zestawień
 2. Dodane nazwy magazynów, węzłów i symbole klientów w kolumnie status w Magazyn -> Towary
 3. Domyślna blokada importu zestawień starszych niż 7 dni. Wartość można zmienić w "Ustawienia -> Ogólne -> Zmienne -> Blokuj dodawanie zestawień wpłat starszych niż...". Blokada dotyczy tylko importu automatycznego, nadal można dodawać starsze zestawienia ręcznie przez Finanse -> Zestawienia -> Importuj.
 4. Przyspieszone działanie Finanse -> Zestawienia oraz dodane filtlrowanie wg. daty
 5. Na karcie klienta dodatkowa informacja gdy wybrano płatnika
 6. Biling uproszczony dołączany do faktury zawiera teraz kwoty netto zaokrąglone do 3 miejsc po przecinku
 7. SIIS aktualizacja raportów kwartalnych
 8. Dodane rozpoznawanie nowych serii urządzeń UBNT
 9. Podczas wystawiania KP / KW / BS - przycisk zostaje zablokowany aby uniemożliwić ponowne kliknięcie które powtórzy operacje
 10. Poprawione usuwanie nowych ONU z IP -> GPON Dasan -> Dodaj ONU -> Auto-Discovery
 11. Zoptymalizowane pobieranie kopii konfiguracji CPE - mogło powodować przeciążenie systemu a przy dużej liczbie urządzeń i niskiej wydajności serwera  (błąd "too many connections")
 12. Poprawione dodawania usługi IPTV w GPON Alphion
 13. Naciśnięcie "Enter" w Magazynie wywołuje "Filtruj" a nie jak wcześniej "Dodaj towar"
 14. W tabelach z dynamicznym filtrowaniem po załadowaniu ostatnio szukanej wartości ustawione dodatkowe tło pola "Szukaj"
 15. Poprawione dodawanie zestawień zawierających duplikaty
 16. Poprawione usuwanie wpisów z IP -> Firewall -> Address Lists - zdarzało się, że MikroTik zwrócił komunikat API "!done" a wpis nadal znajdował się na liście
 17. Poprawiony błąd przy edycji pracownika
 18. Poprawione przechwytywanie błędów podczas wysyłki E-mail
 19. Dodany log wysyłki wiadomości e-mail
 20. Poprawione wyświetlanie wartości w Ustawienia -> Powiadomienia WWW -> Info
[2014-09-17]
 1. książeczka opłat - dodana możliwość usuwania pozycji z historii wydruku
 2. książeczka opłat - dodany formularz seryjnego wydruku książeczek
 3. książeczka opłat - dodana możliwość korekty pozycji adresu klienta
 4. książeczka opłat - uwzględnia stały rabat netto i procentowy
 5. magazyn - poprawiona edycja towaru przypisanego do infrastruktury
 6. magazyn - po ustawieniu statusu 'w infrastrukturze' domyślny węzeł zmieniony na '(brak)' zamiast pierwszego z listy
 7. magazyn - zablokowana możliwość tworzenia MM, WZ, WI usuniętych pozycji
 8. magazyn - dodane wyszukiwanie MAC i numeru seryjnego w pozycjach usuniętych
 9. finanse - poprawione komunikaty przy dodaniu duplikatu wpłaty BS
 10. finanse - dodana możliwość tworzenia towarów o zerowej cenie w Finanse -> Towary
 11. finanse - podczas edycji opisu pozycji na FV zmieniał się opis nagłówka dokumentu
 12. dodana możliwość wysyłania masowych Powiadomień WWW i SMS wg. przyłączy z menu: IP -> PPPoE (przycisk znajduje się w rozwinięciu "Zaznacz Wszystkich")
 13. podczas pingowania urządzeń NAS i CPE lista przesuwa się do ostatniego wyniku
 14. poprawione działanie powiadomienia SMS "Za 1 dzień upływa termin płatności faktury"
 15. poprawione pobieranie zestawień wpłat typu SIMP z konta IMAP
 16. poprawione wykresy transferu w Urządzania -> Lista NAS - na wykresie mogły pojawiać się przerwy przy ruchu powyżej ~400Mbits
[2014-08-29]
 1. dodana obsługa OLT Dasan V8240 i V8272
 2. Magazyn -> MRP - towary uszkodzone w osobnej kolumnie (nie są wliczane do magazynu ani infrastruktury)
 3. poprawione filtrowanie w Magazyn -> MRP
 4. zmieniony filtr w Magazyn -> Towary z "dowolny" na "dowolny nieuszkodzony"
 5. Magazyn -> Towary - dodana opcja Wydania do Infrastruktury (WI)
 6. Urządzenia -> Węzły - dodana sekcja Infrastruktura połączona z magazynem
 7. po włączenie cechy terminowa spłata automatyczna synchronizacja pakietów (przydatne gdy pakiet ma ustawiony wyższy transfer przy terminowej spłacie)
 8. poprawione pobieranie backupu konfiguracji i wysyłania PPP Secrets przy wysokim obciążeniu CPU routera
 9. poprawiona nazwa wystawcy na zestawieniu wpłat gdy klient przypisany do innego operatora niż domyślny
 10. dodany profil "Ping" w Urządzenia -> Lista NAS - > Profile
 11. na karcie klienta przy Wireless AP dodany link pozwalający wyświetlić wszystkie sesje klientów podłączonych do danego AP
 12. w historii magazynu nie był wyświetlany numer seryjny towaru który został usunięty
 13. poprawiona wysyłka SMS na numery które zostały wyłączone lub data ich wyłączenia została ustawiona przez BOA
 14. poprawiony błąd przy wysyłce faktur na e-mail - błąd mógł pojawić się gdy podczas wysyłki serii wiadomości połączenie z serwerem zostało przerwane
[2014-07-31]
 1. aktualizacja raportów SIIS do wersji 5. Raport uwzględnia dane z dn. 30-06-2014.
 2. liczba przyłączy z danym pakietem (IP -> Pakiety) nie uwzględniała pakietów z zastosowaną promocją
 3. przy rabatach jednorazowych poprawiony domyślny wybór miesiąca w którym rabat ma zostać przydzielony - jako miesiąc za który nie wystawiono jeszcze FV
 4. poprawione przekierowanie po wyłączeniu powiadomienia www
 5. dodane pola 'replayto' i 'from' w konfiguracji e-mail - umożliwia wysyłkę z konta faktury@ natomiast odpowiedzi na maila mogą być kierowane na konto biuro@
 6. w Lista NAS dodane statystyki interfejsów EoIP i VPLS
 7. zablokowana możliwość dodawania puli IP z maską mniejszą niż /15 w Ustawienia -> Pule IP
 8. poprawione filtrowanie IP -> PPPoE -> Wireless AP - gdy przyłącze zostało przełączone do innego AP to w wynikach wyszukiwania wyświetlało się zarówno w nowym jak i wcześniejszym AP.
 9. gdy wystąpił błąd na wysyłkę jednego z kont poczty klienta pozostałe konta były blokowane przez dodanie "#"
 10. w menu: Ustawienia -> Ogólne -> Zmienne dodana opcja "
[2014-06-16]
 1. dodana funkcja rabatów jednorazowych
 2. dodana rozwijana zakładka rabaty na karcie klienta - wyświetla wszystkie udzielone klientowi rabaty (wynikające z umowy, promocji oraz jednorazowe)
 3. dodana możliwość usuwania BS z karty klienta
 4. dodana baza ustawień radiowych: Urządzenia -> Lista SSID
 5. dodana funkcja pobierania kopi konfiguracji i aktualnych parametrów z NAS oraz CPE Ubiquity
 6. poprawione rozliczanie kompensat po usunięciu wpłaty która rozliczała zobowiązanie
 7. pole 'mt_login' nie jest już wymagane przy edycji danych pracownika
 8. ostatnio wybrana baza danych podczas logowania do systemu zostaje ustawiona jako domyślna na danym komputerze
 9. poprawione filtrowanie nierozliczonych faktur z poziomu pulpitu
[2014-05-30]
 1. Dodana obsługa Dasan OLT V5842G (8 portów PON)
 2. Dodana informacja o wersji firmware OLT w Lista NAS
 3. Dodana opcja: Ustawienia -> Powiadomienia WWW ->Nie wysyłaj przypomnień o płatności gdy usługi zostały włączone tymczasowo
 4. Logi zapisywane w osobnych katalogach dla każdego dnia
 5. Dodany log iplists_detail
 6. Poprawiony błąd przy wykonanie przeniesienia między-magazynowego w obrębie tego samego magazynu
 7. Jeśli wyszukiwana fraza jest taka sama jak symbol klienta to rekord na liście wyników zostanie wyświetlony jako pierwszy
 8. Poprawiona synchronizacja statusu ONT Alphion
 9. Poprawione filtrowanie w Klienci -> Lista, zmienione odnośniki w kolumnie Operacje
 10. Bilingi pobierane z centrali Adescom CTMG uwzględniają koszty połączeń w ramach traktu
 11. Poprawiona informacja o czasie pozostałym do zablokowania usługi w powiadomieniu WWW u klientów z dodatkowym terminem przed zablokowaniem usługi
 12. Poprawione wysyłanie PPP Secrets w MikroTik w ver. 6.13
 13. Dodane filtry: OLT, PON w IP -> GPON
 14. Zwiększone szerokości pól w formularzu dodawania klienta i przyłącza
 15. Na druku wezwania do zapłaty gdy zaznaczone zostały odsetki pojawi się dodatkowe podsumowanie: "Kwota do zapłaty z odsetkami"
 16. Poprawione sortowanie kopii zapasowych konfiguracji urządzeń w Lista NAS
 17. Jeśli plik kopi zapasowej nie został usunięty po pobraniu kopii to zostanie usunięty przy wykonywaniu kolejnego backupu
 18. Dodany opis na liście towarów w magazynie
 19. Dodana kolumna IP MGNT w zakładce GPON na karcie podglądu klienta
 20. Dodano możliwość zdefiniowania domyślnego VLAN_ID dla Service HSI w GPON Alphion (pole dostępne przy edycji urządzenia)
[2014-04-10]
 1. Dodany przycisk synchronizuj w Urządzenia -> Lista NAS. Pozwala na odświeżenie wpisów w 'Address Lists' na wszystkich NAS
 2. Poprawione wyświetlanie dystansu i dodany status ONT "Power OFF" w GPON Alphion
 3. Poprawiona działanie Address Lists jeśli używane są dynamiczne pule IP
 4. Poprawiona funkcja zmiany adresu IP z dynamicznego na statyczny
 5. Poprawiona aktywacja/deaktywacja dodatkowych pul IP
 6. Poprawione wyświetlanie bilingów u klientów przy zmianie operatora w trakcie okresu rozliczeniowego
 7. Poprawine przechwytywanie błędów w nowych wersjach PHP
 8. Poprawione usuwanie wpłat KP/BS jeśli zaznaczone zostanie wiele dokumentów jednocześnie
 9. Poprawione usuwanie ONT z bazy gdy końcówka została usunięta z OLT inaczej niż przez system
[2014-03-24]
 1. Dodany raport SIIS w wersji v.4
 2. Zmodyfikowane formularze obsługi: węzłów, połączeń i Lista NAS
 3. Poprawione obliczanie odległości pomiędzy węzłami
 4. Dodana opcja aktualizacji bazy danych TERC z zasobów GUS
 5. Raport połączeń w formacie CSV osobno dla każdego podmiotu w bazie
Instrukcja przygotowania Raportu SIIS v.4.
[2014-02-10]
 1. Dodana opcja wysyłania PPP Secrets do wybranych NAS
 2. Dodane ostrzeżenie przy zmianie hasła do BOA jeśli użyte zostaną niedozwolone znaki
 3. Dodane menu: Ustawienia -> Powiadomienia e-mail
 4. Rozszerzone zarządzanie GPON z karty klienta - uwzględnia różnych producentów
 5. Poprawione odświeżanie statusu sesji w przypadku gdy konto klienta ma przypisane wiele kont PPPoE
 6. Dodatkowe zmienne w powiadomieniach SMS
 7. Dodany wybór rodzaju klienta (firma/osoba) w rejestrach sprzedaży
 8. Zwiększona liczba znaków w polach login i hasło PPPoE przy edycji ONT
[2014-01-10]
 1. Dodana obsługa Alphion AOLT-4200
 2. Dodana możliwość wykonywania transferów z/na konto pracownika oraz konto bankowe.
 3. Zmiany w interfejsie GPON Dasan: poprawione przechwytywania błędów, zmieniona strona dodawania ONU, poprawione odczytywanie aktualnego sygnału gdy już ustawiono sygnał instalacji, dodana możliwość pingowania ONU, poprawione pobieranie informacji o IP MGNT ONU gdy ustawionych jest kilka adresów.
 4. Poprawiona obsługa API MikroTik 6.x
 5. Poprawiona działanie zmiennych dot. lokalizacji usługi w umowach ODT
 6. Zmieniony sposób wykrywania przestojów - pingowanie odbywa się w sposób ciągły przez co czas rozpoczęcia i zakończenia przestoju jest bardziej precyzyjny. Przestój zostaje dodany gdy urządzenie nie odpowie na 6 kolejnych pingów
 7. Zoptymalizowane operacje cykliczne.
 8. Funkcja 'włącz tymczasowo' usuwa wszystkie aktywne powiadomienia klienta
 9. Dodane statystyki RAM / SWAP / HDD
 10. Poprawione pobieranie statystyk NAS przy dużej liczbie urządzeń
 11. Poprawione wyświetlanie wartości 'NAS Timeout' na statystykach radiusa
 12. Wykres oraz wartość ping w 'Lista NAS' uwzględnia średni czas odpowiedzi oraz straty dla pingów wysłanych w ostatnich 5 minutach
 13. Zoptymalizowane kopie zapasowe - zajmują teraz mniej miejsca
 14. Poprawione działanie opcji "Płatnik"
 15. Zoptymalizowana funkcja generująca unikalny numer dokumentów finansowych - przyspieszone dodawanie wpłat/faktur/zestawień u klientów z dużą liczbą dokumentów
 16. Poprawiona karta klienta - uwzględnia pakiety promocyjne
 17. Poprawione działanie funkcji wysyłania SMS z informacją o finansach klienta
 18. Dodane filtrowanie wg. adresu IP w menu: IP -> PPPoE
 19. Poprawione zerowanie liczników transferu na początku miesiąca u nieaktywnych klientów
 20. Poprawione sortowanie w raporcie EPP
 21. Dodana opcja 'Wystaw KP' na stronie edycji faktury
 22. Dodana opcja blokady możliwości usuwania KP i KW w pliku konfiguracyjnym
[2013-12-27]
 1. Na głównej stronie dodana zakładka zasoby z informacją o aktualnym obciążeniu serwera
 2. Dodano możliwość edycji zainteresowanych z poziomu terminarza
 3. Dodano możliwość wyboru faktur których dotyczy wpłata przy wystawianiu KP
 4. Wyszukiwarka uwzględnia adresy IP przydzielane dynamicznie
 5. Dodano możliwość zmiany liczników w numeracji umów ODT
 6. Na druku przelewu w odcinku 'dla klienta' dodana informacja o miesiącu którego opłata dotyczy
 7. Dodany wyres sumarycznego transferu PPPoE
 8. Dodane statystyki radiusa
 9. Poprawiona automatyczna wykrywanie formatu zestawienia bankowego przy imporcie z konta e-mail
 10. Poprawione tworzenie kompensat po usunięciu dokumentu
 11. Poprawione wyświetlanie terminarza na ekranie o niskiej rozdzielczości
 12. Poprawiony wydruk bilingu skróconego gdy konto VoIP posiadało kilka CLID
 13. Poprawione sortowanie na stronie "Klienci bez FV"
 14. Poprawiona lista pakietów dostępnych przy zmianie z poziomu BOA (uwzg. promocje ODT)
 15. Poprawione zapisywanie delegacji zgłoszenia gdy zgłoszenie zostało dodane z karty klienta
 16. Poprawiony format czasu przy dodawniau komentarza na karcie klienta
 17. Poprawione ustawienia wysyłki SMS
 18. Poprawiona domyślna data przy generowaniu książeczki opłat dla wielu klientów jednocześnie
[2013-10-27]
 1. Dodana stawka VAT: Odwrotne obciążenie (oo)
 2. Dodano uprawnienia do przycisku "Info" z możliwością zdefiniowania jakie informacje mogą zostać wyświetlone.
 3. Dodany alternatywny sposób obliczania wartości w kolumnie "Pozostało" przy FV: Ustawienia -> Ogólne -> Zmienne
 4. Na stronie edycji ONT dodana informacja o modelu.
[2013-10-11]
 1. Dodany log operacji w Ustawienia -> Logi oraz na Karcie klienta.
 2. Poprawione obliczanie wartości pozostałej do zapłaty w kolumnie "pozostało"
 3. Poprawione wyświetlanie Karty klienta na urządzeniach z Androidem
 4. Dodany przycisk "info" z loginami pacowników i klientów aktualnie zalogowanych do systemu oraz stanem kasy
 5. Dodano możliwość zmiany stanu kasy przez wykonanie transferu w Finanse -> Transfer. Stan kasy obliczany na podstawie KP/KW oraz transferów.
 6. Dodano możliwość ustawienia blokady KP/KW i transferów do dowolnej daty.
 7. Dodatkowe zmienne na umowach ODT
 8. Szybklie KP - domyślna wartość nie uwzględniała dodatkowych usług seryjnych
 9. Poprawione obliczania kwot za usługi VoIP w umowach ODT
 10. Zmiana hasła przeniesiona na osobną podstronę: Ustawienia -> Zmień hasło.
 11. Automatyczne oznaczanie e-mail jako nieaktywny w przypadku gdy wystąpi problem w dostarczeniu wiadomości - do adresu zostaje dodany znak "#". Szczególy błędu są zapisywane w Ustawienia -> Logi.
[2013-10-07]
 1. W panelu BOA w zakładce faktury dodana informacja o saldzie. Faktury i rozliczenia domyślnie sortowane w kolejności od najnowszej do najstarszej. Kolumna "rozliczona" została zastąpiona przez "Do zapłaty" i "Zapłacono"
 2. Na stronie startowej w tabeli "Wystawione faktury" dodana kolumna "Zaksięgowane wpłaty"
 3. Dodano możliwość ustawienia rabatu kwotowego przy Puli IP. Możliwość powiązania puli z Umową ODT
 4. Poprawione generowanie symbolu w przypadku gdy występuje kilka grup klientów bez ustawionego prefiksu we wzorze symbolu
 5. Dodano opcję drukowanie okresu usługi w opisie dodatkowych pozycjach seryjnych. Opcję można właczyć w Ustawienia -> Ogólne -> Zmienne
 6. Długość nazw plików ODT zwiększona do 128 znaków.
 7. Poprawiona synchronizacja GPON
[2013-09-30]
 1. Wireless AP - dodany link do resetowania powiązania MAC - AP.
 2. Jeśli zadania na kalendarzu zostaną zmienione na innym komputerze to wyświetli się informacja z linkiem do szybkiego odświeżenia listy zadań. Kalendarz poprawiony graficznie. Dodana możliwość wł./wył. wyświetlania weekendów na kalendarzu z poziomu menu Ustawienia.
 3. Dodany link do szybkiego wystawienie FV seryjnej
 4. Faktury z ustawioną cechą "instalacja" nie pojawiały się na wezwaniu do zapłaty
 5. Poprawione fakturowanie VoIP dla centrali Adescom
 6. Poprawione wyświetlanie na Androidzie - na niekórych podstronach nie działało przewijanie w poziomie. Poprawione sortowanie wg. kolumny ID.
 7. Poprawiony błąd przy ustawieniu delegacji zadania
 8. Poprawione parsowanie zestawień PKO
 9. Poprawiony błąd przy dodawaniu przyłącza gdy nie została wybrana pula IP
 10. Poprawione przekierowanie przy sprawdzeniu statusu SMS
 11. Poprawione ustawiania pakietów negocjowanych
 12. Poprawione kodowanie znaków specjalnych w umowach ODT
 13. Poprawione wyświetlanie danych operatora na aneksach gdy nastąpiło przepisanie umowy do innego podmiotu
 14. Zaktualizowana lista uprawnień ACL
 15. Zoptymalizowane zadania cron
 16. Dodano możliwość blokowania dokumentów finansowych KP/KW starszych niż ustawiony okres blokady
 17. Zmiana sposóbu obliczania stanu kasy
[2013-08-30]
 1. Nowy system generowania umów i promocji. Jedna umowa może zawierać dane wielu usług - każda z inną datą aktywacji.
 2. Możliwość tworzenia cenników promocji - różne ceny pakietów w zależności od rodzaju umowy i zastosowanej promocji
 3. Dodano możliwość tworzenia załączników do umowy ODT tj. regulaminy, porozumienia, parametry techniczne, karty klienta
 4. Dodano możliwość utworzenia kilku operatorów w jednej bazie danych. Każdy operator może posiadać inne dane firmy tj. Nazwe, NIP, Regon, KRS oraz indywidualną numerację dokumentów i kont płaności masowych. Dopuszczalne jest generowanie dokumentów o tym samym numerze gdy właścicielem każdego z nich jest inny operator.
 5. Dodano obsługę więcej niż jednej drukarki fiskalnej jednocześnie.
 6. Dodany rabat procentowy i kwotowy do abonementu VoIP
 7. Dodana tablela z kontami i numerami VoIP na karcie podglądu klienta
 8. Dodany filtr: "nigdy on-line" w IP -> PPPoE
 9. Dodany przycisk 'zwolnij IP' na karcie podglądu klienta gdy konto PPPoE ma status 'rezygnacja'
 10. Poprawione działanie przycisku zmiany czasu w statystykach w Lista NAS
 11. Przestoje jako rozwijana lista w głównym oknie programu
 12. Poprawione wyszukiwanie - dodany algorytm 'ulica' gdy pierwszy wyraz to tekst a drugi to liczba. Kolejkowanie zapytań wyszukiwania - zapobiega wyświetleniu wyniku wcześniejszego zapytania gdy ostatnie wyszukiwanie jest jeszcze w trakcie.
 13. Poprawione pobieranie backupu konfiguracji MT
 14. Pole wyboru operatora przy raportach i rejestrach
[2013-07-31]
 1. Dodane pole Wireless AP w IP -> PPPoE - pozwala na filtrowanie przyłączy wg. IP nadajnika na podstawie adresu MAC z registration
 2. Sortowanie wyników wyszukiwania wg. ilości punktów uzyskanych przy porównywaniu wyszukiwanego tekstu z wynikiem
 3. Poprawione formularze przy edycji serwerów i pul IP
 4. Poprawione usuwanie faktur przy zaznaczeniu wielu pozycji
 5. Faktura seryjna nie jest wystawiana gdy suma wynosi 0zł (np. przy zastosowaniu promocji)
 6. Dodane automatyczne rozłączenie sesji PPPoE przy aneksie zmiany pakietu
 7. Poprawione uzupełnianie miejscowści po wpisaniu kodu lokalizacji przy dodawaniu przyłącza
 8. Liczba przestojów na górnej belce uwzględnia tylko przestoje ping (bez API, SNMP)
 9. Poprawiony błąd przy próbie edycji konta VoIP które nie ma przypisanego klienta
 10. Automatyczne usuwanie przestojów API gdy profil urządzenia zostanie zmienione z MT na UBNT
 11. Dodano możliwość tworzenia Multi-Umowy ODT w Ustawienia -> Słowniki -> Umowy -- funkcja w trakcie testów
[2013-06-28]
 1. Dodana spacja oddzielająca grupy trzycyfrowe przy dużych kwotach w podsumowaniu faktur i statystykach
 2. Dodana kolumna z nazwą szablonu na liście umów
 3. Dodatkowe pola przy edycji konta VoIP (MAC, IP_Nat, Port_SIP, Port_WWW...)
 4. Poprawione pole wyboru prędkości dla pakietów negocjowanych
 5. Poprawione działanie rabatu netto dla pakietów negocjowanych
 6. Poprawiony wydruk bilingów
 7. Poprawiony błąd przy wyszukiwaniu adresu MAC
 8. Poprawiony formularz wysyłania powiadomień WWW/SMS
 9. Dodana kolumna "data wygaśnięcia" na liście wysłanych SMS
 10. Poprawiony błąd przy zapisie faktury gdy podczas edycji została dodana pozycja z opisem
 11. BOA zmieniony status nierozliczonych faktur
[2013-06-24]
 1. Dodana funkcja 'płatnik' - pozwala na przeniesienie płatności za aktywne usługi do innego konta
 2. Dodana opcja filtrowania włat KP i BS
 3. Dodana opcja drukowania w Kalendarzu i Zadaniach
 4. Dodane menu Umowy -> Zmiany
 5. Dodane menu Magazyn -> Historia towarów
 6. Dodane fitrowanie w IP - PPPoE wg.: statusu konta, statusu sesji, koncentraotra, miejscowości
 7. Poprawiony formularz dodawania urządzeń do listy NAS
 8. Poprawiony błąd przy generowaniu umowy dla klientów z listy zainsteresowanych
 9. Zmiana sortowania rozliczeń i zestawień - od najnowszych
 10. Poprawiony błąd przy zapisywaniu aneksu
 11. Dodane podpowiedzi przy wyszukiwaniu
 12. Automatyczne uzupełnianie pole prędkości pobierania i wysyłania przy wyborze pakietu
 13. Detekcja zgodności przeglądarki przy logowaniu (wymagany HTML5 + włączona obsługa JS)
 14. Poprawione działanie funkcji włącz tymczasowo z systemu Android
 15. Poprawione pingowanie w czasie rzeczywistym
 16. Dodany link do klienta przy edycji zadania w kalendarzu
 17. GPON: Dystans przy małej wartości nieczytelny
 18. Poprawiona windykacja
 19. Dodano możliwość zdefiniowania domyślnej formy płatności FV w Ustawienia -> Ogólne -> Zmienne
 20. Przy wystawieniu i edycji faktury zmiana kropek na przecinki
 21. Poprawiony formularz Edycji i WZ towaru
 22. GPON: poprawiona rejestracja ONU
 23. Przywrócony licznik RC na liście kont PPPoE
 24. Poprawione odświeżania statusu sesji PPPoE w czasie rzeczywistym gdy włączone wiele zakładek lub gdy klient posiada kilka kont PPPoE
 25. Przywrócone pole wyboru daty przy raportach
 26. Przywrócone statystyki w Lista NAS
 27. Aktualizacja speedtest w BOA
 28. Zwiększony limit czasu przy synchronizacji prędkosci pakietów
 29. Poprawione formularze do uzupełniania zasięgów TERC
[2013-06-24]
 1. Dodana kolumna z liczbą potwierdzeń na liście powiadomień
 2. Dodane aktywne powiadomienia - zastąpią część komunikatów statycznych
 3. Kilkukrotnie przyspieszone wyświetlanie w Finanse -> Faktury
 4. Kalendarz - zmieniony kolor zamkniętych zadań przy przełączeniu na widok miesięczny
 5. Focus na przycisk Szukaj w Finanse -> Faktury
[2013-06-22]
 1. Dodane przyciski i pole kwoty do szybkich wpłat KP/BS
 2. Dodana kolumna 'w infrastrukturze' na liście towarów w magazynie
 3. Dodane opcję status przy WZ
 4. Dodana informacja o całkowitej liczbie wyników przy właczonym stronicowaniu
 5. Ostatnio użyte sortowanie lub stronicowanie zostaje ustawione jako domyślne
 6. Dane na karcie klienta jako rozwijane zakładki - system zapamietuje które listy zostały rozwinięte
 7. Poprawione pole daty przy edycji towaru
 8. Kalendarz - poprawiony błąd przy automatycznym przenoszeniu zadań na kolejny dzień gdy zostały zamknięte
 9. Poprawiony kolor zamkniętych zadań w kalendarzu przy włączonej opcji "cały dzień"
 10. Zgłoszenia domyślnie sortowane od najnowyszych
 11. Wylogowanie przy zmienia hasła
 12. Przywrócony przycisk 'ustawienia wydruku' na liście faktur
[2013-05-27]
Rozpoczęcie instalacji ISP Panel 4 na serwerach produkcyjnych
[2013-04-25]
Rozpoczęcie testów nowej wersji systemu
[2013-03-19]
 1. aktualizacja formatu raportów SIIS 2013
 2. dodana kolumna odległośc w Urządzenia -> Połączenia - wartość obliczana na podstawie współrzędnych GPS węzłów
 3. dodana obsługa MikroTik RoS 6
 4. bilingi VoIP z centrali Adescom i TK24 pobierane bezpośrednio do bazy danych
 5. dodana wyszukiwarka tekstu w zadaniach
 6. dodana wyszukiwarka dynamicznych adresów IP w Urządzenia -> Raporty - pomaga odnaleźć loginy klientów korzystających z adresu IP w danym dniu
 7. dodano możliwość samodzielnej zmiany parametrów programu w Ustawienia -> Zmienne
 8. dodana informacja o liczbie umów bez podpisu na stronie startowej
 9. dodano automatyczne powiadomienia SMS. Klienci -> Powiadomienia -> Automat SMS: Parametry, Treść
 10. fitrowanie klientów według rodzaju podmiotu i salda
 11. filtrowanie faktur według rodzaju podmiotu
 12. wybór sposobu dostarczania faktur przy dodawaniu klienta/umowy
 13. szybsze obliczanie salda klienta przy wystawieniu pojedynczego dokumentu
 14. poprawione obliczanie terminu wyłączenia usługi gdy klient posiada nierozliczone korekty
 15. opcja 'wystaw KP' przy dodawaniu przyłącza domyślnie przyjmuje taką wartość jak dla ostatnio dodanej umowy
 16. uzupełnione pole data przy zmiennej {podpis_abonenta}
 17. zaktualizowane ACL przy uprawnieniach pracowników
 18. nieprawidłowy pesel nie blokuje możliwości dodania przyłącza
 19. przyciski KPx1 i BSx1 na karcie podglądu klienta tylko gdy istnieją zobowiązania miesięczne
[2013-02-15]
 1. zmiana Rate PPPoE na SE100 bez rozłączania sesji
 2. dodano uproszczone zestawienie sprzedaży i korekt (Finanse -> Operacje)
 3. dodano pobieranie wiadomości zwrotnych z API esemeser.pl
 4. dodany przycisk "Rozlicz automatycznie" w zakładce "Rozliczenia"
 5. dodana historia logowań w Ustawienia -> Pracownicy
 6. opis towaru w magazynie bez ograniczeń liczby znaków (wcześnie max. 255)
 7. pingowanie używa mniej zasobów
 8. podczas edycji korekty w polu "po korekcie" domyślna wartość nie była prawidłowa
 9. poprawiony błąd przy usuwaniu aneksu gdy zmiana w usługach została już usunięta
 10. poprawione generowanie atrybutów radiusa przy zmianie adresu IP klienta z puli dynamicznych adresów na statyczne (pula DIP -> SIP)
 11. poprawiony nagłówek przy duplikatach FV
 12. poprawki w wyszukiwarce
 13. przyspieszone logowanie do panelu
[2013-01-31]
 1. dodano obsługę zestawień Banku Spółdzielczego w formacie TXT
 2. wyróżnione "Pozostało do zapłaty" dla faktur z płatnością gotówkową
 3. dodana zmienna {dlug} do powiadomień SMS
 4. dodana historia wydruku książeczek opłat
 5. zamknięte zadania bardziej czytelne - zmieniony kolor
[2013-01-10]
 1. dodano obsługę zestawień Banku Pocztowego
 2. przyspieszone działanie funkcji "włącz tymczasowo"
 3. dodany przycisk drukowania książeczek opłat z zakładki umowa
 4. dla nowych przyłączy pozycja cząstkowa faktury seryjnej domyślnie z opcją "dołącz do następnej faktury"
 5. do aneksu wypowiedzenia dodano pole "data podpisania umowy" oraz zmienną {data_umowy}
 6. domyślny numer umowy dla nowych aneksów taki jak w zakładce umowa - jeśli pusty to numerem umowy staje się symbol klienta
 7. przy dodawaniu nowego klienta jeśli login do BOA już istnieje to zostaje zamienony na losowy
 8. gdy w zakładce 'Umowa' zostanie zdefiniowana cena promocyjna to w opisie pozycji na fakturze pojawi się dodatkowa informacja
 9. poprawione pobieranie bilingów Nettelekom
 10. dodano możliwość filtrowania listy klientów bez faktury według daty i grupy (Finanse -> Operacje -> Klienci bez FV)
[2013-01-03]
 1. dodano obsługę zestawień PKO BP
 2. pole podpis na korektach FV zawsze widoczne
 3. dodano możliwośc wyłączenia oznaczenia Oryginał/Kopia w ustawieniach wydruku
 4. dodano możliwośc wyłączenia opisu FV w ustawieniach wydruku
 5. aktualne saldo w nowym szablonie FV nie pojawiało się pomimo włączenia w ustawieniach wydruku
[2013-01-01]
 1. nowy wzór faktur dla dokumentów z datą wystawienia od 2013-01-01
[2012-12-18]
 1. SE100 dodane blokowanie dostępu z powiadomieniem WWW
 2. na karcie podglądu klienta dodany przycisk restartu ONU
 3. wyszukiwarka: gdy < 4 znaki to sprawdzany jest symbol lub numer budynku
 4. nierozliczone wpłaty i należności na stronie startowej jako link
 5. usunięcie tymczasowego włączenia usługi nie blokowało konta PPPoE
 6. przycisk zmiany pakietu w BOA widoczny tylko klient posiada możliwość zmiany pakietu
 7. GPON: poprawiona zmiana profilu ONU
 8. poprawiony błąd przy dodawaniu zadań bez zaznaczonej delegacji z karty podglądu klienta
 9. autor we właściwościach generowanych PDF taki jak URL systemu
 10. kilknięcie Ping w Lista NAS przewijało do górnej części strony
 11. gdy występuje nadpłata to "saldo przeterminowane" nie jest wyświetlane
 12. informacja o użyciu pamięci usunięta ze stopki w BOA
[2012-11-29]
 1. dodana obsługa GPON przez więcej niż jednego OLT
 2. poprawione tworzenie wykresów z ruchem PPPoE dla SE100
 3. dodano możliwość rozłączenia sesji PPPoE z karty podglądu klienta (działa dla SE100 i MT)
 4. zwiększona szerokość na wszystkich podstronach
 5. bardziej czytelne formatowanie konta bankowego w BOA
 6. pakiety z miesięcznym limitem przesyłanych danych i opcją naliczania opłat za dane powyżej limitu
 7. przy przenoszeniu zadań w kalendarzu metodą drag-and-drop mogły znikać informacje o delegacjach zadania
 8. zaktualizowany speedtest
 9. na karcie podglądu klienta dodane przyciski do szybkiego wystawiania KP i BS w wysokości jednej opłaty abonamentowej
[2012-11-13]
 1. dodana obsługa SE100
 2. zakładka GPON na karcie podglądu klienta
 3. poprawione statystyki miesięczne i roczne z liczbą przesłanych danych PPPoE
 4. codzienna kopia bazy jako osobny proces
 5. poprawione generowanie przestojów z wykrytymi restartami urządzeń z Lista NAS
 6. optymalizacja skryptu pingującego z karty klienta
 7. zestawienia bankowe pobierane co 30 minut
 8. statystyki interfejsów z nazwą dłuższą niż 16 znaków nie aktualizowały się prawidłowo
 9. rabat kwotowy netto na umowie
 10. dodano możliwość importu zestawień bankowych gdy kilka załczników z różnym formatem w jednym mailu
[2012-10-11]
 1. dodano możliwość ustawienia delegacji na etapie dodawania zgłoszenia
 2. dodano możliwość wykonania przesunięcia magazynowego dla wielu towarów jednocześnie
 3. aneks wznowienia usług działa też dla rezygnacji (wcześniej tylko dla zawieszenia)
 4. dodano możliwośc drukowania książeczek opłat dla wielu klientów jednocześnie
 5. poprawione formatowanie umowy gdy nazwa pakietu zawiera więcej niż jeden wiersz
 6. faktury są wysyłane na email tylko w godz. 7.00 do 23.00
 7. dodano możliwość wyboru orientacji pionowej lub poziomej dla wydruku rejestru VAT sprzedaży i rejestru VAT korekt
 8. w rejestrach VAT widoczne są tylko kolumny ze stawkami podatkowymi które występują na drukowanej liście
 9. informacja jeśli dostępne są nowe aktualizacje, możliwość samodzielnej instalacji aktualizacji z poziomu programu
 10. dodano skrypt monitorujący działanie radiusa
 11. opcja wyłączenia drukowania salda w ustawieniach wydruku faktury nie działała prawidłowo
 12. usunięcie faktury z karty podglądu klienta przenosiło do listy faktur
 13. zoptymalizowane zadania cykliczne
[2012-10-01]
 1. dodano możliwość zdefiniowania dodatkowego terminu płatności na stronie edycji danych klienta
 2. dodano przesunięcia międzymagazynowe MM
 3. usunięcie towaru z magazynu nie blokuje już adresu MAC i numeru seryjnego
 4. dodano rabat kwotowy netto na stronie edycji usługi
 5. dodano rabat promocyjny który umożliwia zdefiniowanie dowolnej kwoty netto za pierwsze miesiące abonamentu np. 1. miesiąc: 0zł 2. miesiąc 2zł, 3. miesiąc: 3zł
 6. logo na stronie logowania do BOA przenosi do strony www
 7. poprawiony indeks dla wpłat bankowych o dłuższym numerze niż 16 znaków
 8. dodano powiadomienia bezterminowe (1-3 potwierdzeń) i cykliczne (6h - 14dni)
 9. WZ z karty podglądu klienta nie wybierało domyślnie odbiorcy towaru
 10. na zestawieniu sprzedaży według towarów dodano kolumnę "na FV" która uwzględnia sprzedaż z rabatami
 11. uzupełniona lista uprawnień pracowników
 12. przy symulacji faktur seryjnych dodany link do faktury jeśli została już wystawiona
 13. przy edycji umowy zmienna {add_page} zamyka obramowanie przed przejściem do kolejnej strony
 14. poprawione formatowanie przy podglądzie powiadomień www
 15. jeśli przy wyświetleniu powiadomienia zostanie wykryta próba aktualizacji np. programu antywirusowego to powiadomienie zostaje wyłączone na czas zdefiniowany w ustawieniach i ponownie włączone po tym czasie
 16. dodane wykrywanie przestojów: mikrotik_api, snmp oraz restartów urządzeń z włączonym snmp
 17. dodany uptime urządzeń w Lista NAS
 18. dodano możliwość drukowania kodów kreskowych w książeczce opłat i fakturach VAT
 19. na umowie VoIP dwie opcje fakturowania: a) abonament aktualny miesiąc, połączenia poprzedni; b) abonament następny miesiąc, połączenia poprzedni;
 20. na liście zgłoszeń dodano opcję 'ukryj zamknięte' - domyślnie włączona
[2012-08-29]
 1. Magazyn: wyszukiwarka
 2. Magazyn: WZ, PZ, numer seryjny, data i cena zakupu, okres gwarancji
 3. Magazyn: historia przesunięć magazynowych towaru
 4. poprawione działanie taryfy nocnej dla pakietów z burst w MT.5
 5. poprawione generowanie faktury za pierwszy miesiąc abonementu VoIP
 6. dodano nowe zmienne w edytorze umów
 7. przy "włącz tymczasowo" dodano kolumnę z nazwiskiem pracownika który aktywował funkcję
 8. w zakładce umowa dodano nazwisko pracownika który dodał przyłącze
 9. zaktualizowany speedtest w BOA
 10. burst-threshold dla pakietów domyślnie ustawiony na 80% prędkości podstawowej
 11. większy timeout dla procesu aktualizującego listy adresów gdy kilka routerów Core
 12. filtrowanie znaków specjalnych przy zapisie wyedytowanego powiadomienia
 13. kliknięcie na logo w BOA przenosi do strony startowej
 14. pakiet na karcie poglądu klienta jako link
[2012-08-08]
 1. Dodano magazyn (MRP,Towary,Magazyny,Grupy)
 2. Dodano zestawienie rozliczeń klienta dla wybranego okresu (wcześniej tylko w formacie dla US z całego roku)
 3. Dodano możlliwość zmiany burst pakietów
 4. Na karcie podglądu klienta dodano numer faktury której korekta dotyczy
 5. Automatyczna synchronizacja z OLT
[2012-07-13]
 1. wyszukiwanie według adresu instalacji
 2. optymalizacja statystyk mrtg dla pppoe
 3. poprawiony błąd przy usuwaniu korekty faktury
 4. poprawiony import zestawień banku millenium i banku spółdzielczego w formcie CSV
 5. dodano możliwość wyłączenia tworzenia statystyk interfejsów w Lista NAS
 6. filtrowania faktur według cechy i grupy klienta
 7. data wyłączenia usług w ustawieniach powiadomień automatycznych uwzględnia parametry ostatnio wystawionej faktury seryjnej
 8. poprawione pobieranie backupu konfiguracji dla MT v.5
 9. cykliczne usuwanie plików tymczasowych
 10. poprawione odczytywanie statystyk z PT
 11. monitorowanie liczby i czasu działania PID procesów wywołanych przez CRON
 12. poprawiony wydruk faktury gdy ustawiony dodatkowy margines i więcej niż 9 pozycji na pierwszej stronie
 13. w ustawieniach wydruku dodano opcję przeniesienie loginu i hasła BOA do stopki pierwszej strony faktury
 14. w ustawieniach powiadomień automatycznych dodano opcję zawieszenia wyłączenia usługi gdy pierwszy dzień przypada na sobote, niedziele lub dzień wolny
 15. kwota słownie na druku przelewu
 16. dodany log cron, pt i stm
 17. przy wystawianiu / edycji FV kliknięcie dodaj / usuń pozycję powodowało przesunięcie do górnej części strony
 18. w Kalendarz -> Zadania dodano filtrowanie według statusu zadania i pracowników do których zadanie zostało oddelegowane
[2012-06-21]
 1. wyszukiwanie MAC
 2. dodano możliwość delegowania zadań w kalendarzu
 3. link do karty podglądu klienta z okna zadań
 4. wartość abonamentu na umowie uwzględnia rabat
 5. GPON: dodano kolumny dystans i sygnal do listy ONU
 6. dodano format zestawień BSCSV
 7. interfejsy typu bridge nie były widoczne w Lista NAS przy wyłączonym API
[2012-05-01]
 1. integracja z GPON - DASAN V5812G: zarządzanie ONU, umowy, fakturowanie, podgląd parametrów ONU w czasie rzeczywistym
 2. eksport backupu kont pppoe.rsc uwzględnia adresy dynamiczne, do pliku dodano skrypty automatycznie aktywujące PPP Secrets
 3. styl HTML dla umów VoIP w formacie PDF, opcjonalna tablela urzadzeń
 4. status i uptime sesji na karcie podglądu klienta przy autoryzacji na PT, historia logowań
 5. PT i STM - szybkie przeładowanie ustawień z karty podglądu klienta, nowy kod do komunikacji z urządzeniami
 6. nowy format wyszukiwania klientów przy edycji usług
 7. poprawiona data zestawienia na raportach z banku millenium
 8. kompaktowanie wpłat - przypisuje wpłaty z kilku zestawień częściowych do zestawienia zbiorczego
 9. cron startuje z niskim priorytetem systemowym i przed uruchomieniem nowego procesu sprawdza obciążenie systemu
 10. poprawiona automatyczna zmiana statusu klienta na zablokowany gdy rozwiązana została tylko jedną z kilku usług
 11. poprawiony błąd w terminarzu przy automatycznym przenoszeniu niezakończonych zadań na kolejny dzień
 12. optymaliyacja powiadomień
[2012-04-13]
 1. rozbudowane formatowanie umów PDF (dla typu: SIMPLE) - dodano 14 zmiennych i funkcji m.in styl HTML
 2. integracja terminarza z kartą podglądu klienta
 3. dodawanie zgłoszeń z karty podglądu klienta
 4. rozwiązany problem blokowania konta przy wysyłce dużej liczby faktur na e-mail
 5. zmieniony algorytm pobierania zestawień bankowych (uwzględnia błędną datę wiadomości z załączonym zestawieniem)
 6. w zakładce umowa dodano informację o kwocie pierwszej faktury
 7. dodano kartę ustawień powiadomień automatycznych - można samodzielnie modyfikować parametry generowania powiadomień
 8. dodano komunikat na podglądzie klienta gdy powiadomienie jest aktywne
 9. ikona powiadomienia widoczna nawet jeśli powiadomienie zostało potwierdzone przez klienta
 10. poprawiony błąd przy dodawaniu dodatkowej puli IP do przyłącza PPPoE
 11. dodano nowe banki do powiadomienia blokującego
 12. dodatkowa pula IP widoczna na podglądzie
 13. poprawiony bład pobierania usługi seryjnej w TK24
[2012-03-23]
 1. aktualizacja formatu generowanych raportów XML dla SIIS 2012
 2. dodano raprot zbiorczy SIIS (wcześniej dostępne jako osobne pliki)
 3. dodano raport wykonanych połączeń telefonicznych
 4. raporty dla UKE przeniesioe do Urządzenia -> Raporty
 5. dodano tryb L2 do STM - gdy włączony wysyłane są adresy MAC (gdy L3 - IP)
 6. możliwość zdefiniowania czy druk przelewu ma być widoczny na fakturach pobieranych z BOA
 7. poprawione zestawienie i rejestr wpłat
 8. dodano powiadomienie w przypadku gdy operacja CRON nie są wykonywane prawidłowo
 9. pole numeru faktury zwiększone do 50 znaków
 10. poprawione generowanie mapy węzłów, połączeń i klientów
 11. dodano przycisk szybkiego drukowania KP (bez pobierania PDF)
 12. poprawiona komunikacja z PT
[2012-02-17]
 1. poprawiony błąd poczas generowania wezwania do zapłaty
 2. dodano możliwość zmiany etykiety, cechy i wysyłki na e-mail faktur z karty podglądu klienta
 3. dodano możliwość wysyłania przypomnień o zaległych płatościach na e-mail
 4. poprawione sortowanie dla faktur z numeracją {M} - (sty, lut,...)
 5. aktualny adres MAC na karcie podglądu klienta
 6. dodano linki do CPE, AP i koncentratora na karcie podglądu
 7. dodana opcja ping live
 8. pseudo klaster - dodano możliwość połączenia kilku i instancji programu w jeden system - klient ma możliwość zalogowania się do panelu BOA i pobrania faktury nawet gdy dane znajdują się na innym serwerze.
 9. kalendarz - dodano informacje o czasie i osobie dodającej lub modyfikującej zadanie
 10. czas trwania umowy na czas określony liczony od daty podpisania (nie aktywacji)
 11. nowe punkty startowe
 12. dodano zmienną {saldo} przy powiadomnieniu blokującym dla dłużników
 13. dodano profil urządzeń dedykowany dla switchy huawei
 14. dodano kartę mapa z zaznaczonymi węzłami i połączeniami pomiędzy nimi
 15. poprawiono błąd w komunikacji z mikrotikiem przez ssh
 16. po wystawieniu KP system wraca do karty podglądu klienta z rozwiniętą listą rozliczeń
 17. pobieranie statystyk z urządzeń rozłożone w czaie aby zrównoważyć obciążenie CPU
 18. poprawiony błąd przy przypisywaniu CPE do interfejsu w AP
 19. dodawanie zgłoszeń bez "[delegacja zgłoszenia]"
[2012-01-23]
 1. dodano test prędkości do panelu BOA
 2. dodano automat wykrywający skynet - co 6h skanowane są aktywne urządzenia, po wykryciu otwierane jest zgłoszenie
 3. poprawiono działanie aneksów gdy kilka posiada tą samą date aktywacji
 4. poprawiono statystyki na stronie głównej
 5. poprawiono błąd przy zapisie aneksu gdy umowa której dotyczy nie posiadała ustawionej daty podpisania
[2012-01-09]
 1. dodano obsługę Etherwerx PT i STM
 2. dodano możliwość wyboru grupy klientów podczas generowania rejestru VAT sprzedaży
 3. dodano filtrowanie znaków podczas tworzenia PDF
 4. poprawiono błąd (110) występujący podczas generowaniu umowy
 5. automatyczna zmiana statusu klienta na zablokowany gdy wszystkie usługi posiadają status rezygnacja i saldo równe 0zł (cyklicznie co 24h)
 6. dodano nową zmianną do numeracji dokumentów: {M} -> sty, lut, mar, kwi....
 7. poprawiony wydruk umowy VoIP gdy kilka numerów z różnymi abonamentami (TK24)
 8. poprawiony bład przy wydruku adresu
[2011-12-06]
 1. wybór adresu IP na etapie dodawania nowego przyłącza (konta pppoe o statusie wolne nie są dalej wymagane i zostały usunięte)
 2. dodany przycisk zmiany adresu IP przy edycji konta PPPoE
 3. przy dodawaniu nowego przyłącza widoczne tylko umowy internetowe (bez VoIP)
 4. umowy voip: poprawiony wydruk gdy data podpisania nie została zdefiniowana
 5. dodano możliwość pobierania statystyk z radiolini: Ceragon i Siklu
 6. dodano nową ceche specjalną: "stali dłużnicy" - co 24h automat wpisuje do niej klientów posiadający nierozliczone faktury z 3 ostatnich miesięcy
[2011-11-21]
 1. przyspieszone wystawianie faktur seryjnych ~4x (optymalizacja pobierania numeru dokumentu)
 2. dodano aneks cesji - zmiany danych abonenta
 3. dodano opcję przesunięcia pod danymi adresowymi przy wezwaniu do zapłaty
 4. dodano możliwość wstawienia kosztów przypomnienia/wezwania do zapłaty (przycisk dodaj koszty windykacji)
 5. poprawiony automatyczny import zestawień dla plików z dużą liczbą wpłat
 6. poprawione parsowanie nagłówka dla zestawień banku millenium
[2011-10-11]
 1. dodano możliwość wyłączenia ze statystyk podłączeń/rezygnacji klientów z określonoą cechą (nowy atrybut w słowniku)
 2. dodano możliwość obsługi kilku indywidualnych wzorców graficznych umów
 3. poprawiono wybór konta bankowego na FV (gdy klient ma kilka kont to widoczne będzie tylko to o najwyższym ID - czyli ostatnio dodane)
 4. dodano aneks przedłużenia umowy
 5. dodano podsumowanie i możliwość obliczania odsetek na wezwania do zapłaty (włączenie opcji i zmiana oprocentowania dostępne w ustawieniach wydruku)
 6. przy włączonym filtrze pojawiały się duplikaty na liście klientów
 7. poprawiony mechanizm aktualizacji
 8. poprawiono błąd zapisu przy zmianie loginu PPPoE
[2011-09-21]
 1. dodano obsługę wielu podmiotów na jednym serwerze oraz możliwość wyboru bazy/podmiotu przy logowaniu
 2. voip nettelecom: pobieranie listy numerów po aktualizacji
 3. link do e-mial na stronie podglądu klienta
 4. pdf: cudzysłów drukarski zmieniony na prosty przy generowaniu dokumentów (błąd konwersji utf/iso)
 5. dodano możliwość zdefiniowania opisu pozycji przy edycji korekty faktury
[2011-09-08]
 1. poprawiono błąd przy wystawianiu faktury cząstkowej za poprzedni miesiąc który pojawił się w ostatniej aktualizacji
 2. poprawiono wydruk korekty FV gdy nazwa towaru nie mieści się w jednym wierszu
 3. gdy konto voip nie posiadało przypisanego numeru PSTN występował błąd z aktualizacją danych pobieranych z systemu Nettelecom
 4. umowa voip: jeśli rodzaj przyłącza/bramka nie zostanie zdefiniowana to lista urządzeń nie będzie drukowana na umowie
 5. umowa voip: opłata aktywacyjna oddzielona od opłaty instalacyjnej
 6. umowa voip: gdy opłata aktywacyjna / instalacujna ustawiona na 0zł - nie zostanie umieszczona na wydruku
[2011-09-07]
 1. FiscalBridge 1.1: Dodano możliwość anulowania wystawianego paragonu z poziomu aplikacji
[2011-09-06]
 1. występował błąd przy zapisywania umowy VoIP gdy istniał więcej niż jeden wzór umowy
 2. poprawiono odczytywanie statystyka dla MT 5.6
 3. dodano nowe funkcje i zmienne do słownika umowy voip
 4. znacznie przyspieszone działanie panelu, optymalizacja front-end
 5. optymalizacja css
 6. poprawiono fakturowanie seryjne dla kont z aneksem z odległą datą
 7. zwiększono liczbę pingów przed dodaniem nowego przestoju o +4
 8. do słownika voip dodano linki do wszystkich dostępnych zmiennych i funkcji formatowania (tj. kolumny, czcionka....)
 9. dodano możliwość zdefiniowania własnego numeru umowy dla pppoe / voip
 10. dodano opisy pól przy edycji umowy voip i pppoe
[2011-08-29]
 1. kontakty domyślnie posortowane według nazwy
 2. poprawiony błąd przy generowaniu PDF z wezwaniami do zapłaty dla wielu klientów jednocześnie
 3. nowe menu wyboru klienta przy usługach
 4. nowe menu wyboru towaru / usługi przy konfiguracji pakietów
 5. poprawione formatowanie listy wyboru adresu IP podczas dodawniau nowego przyłącza
 6. dodano nowe typy pozycji seryjnych: kwartalna i roczna; pole kwoty uzupełnia się automatycznie
 7. dodano adres i dane kontaktowe przy wydruku zadań
 8. dodano ostrzeżenie przy próbie utworzenia aneksu zmiany pakietu z datą aktywacji w miesiącu za który została już wystawiona faktura
 9. dodano kominikat przy podglądzie faktur seryjnych gdy klient zablokowany
[2011-08-17]
dodano możliwość zarządzania kontaktami
[2011-08-10]
 1. przestoje generowane przez panel (wcześniej importowane z Dude)
 2. poprawione zamykanie przestojów
 3. domyślna liczba przestojów ograniczona do trwających awari i naprawionych przestojów z ostatnich 24h
 4. poprawiony błąd rodzaju przyłącza dla kont VoIP
 5. poprawione pobieranie bilingów i listy klientów dla VoIP Nettelecom
 6. uptime sesji PPPoE prezentowany w czasie rzeczywistym
 7. poprawiony problem rosnącej liczby procesów przy zawieszonym API na MT 5
[2011-08-02]
 1. poprawiono odczytywanie statystyk radiowych klienta gdy łączy się do AP na UBNT
 2. poprawiono odczyt "Wireless AP" dla AP na UBNT
[2011-07-29]
 1. dodano możliwość zdefiniowania konta bankowego podczas dodawania przyłącza dla nowego klienta
 2. lista zadań i zgłoszeń na karcie podglądu klienta
 3. dodano możliwość powiązania zadania w kalendarzu z klientem
 4. dodano opcje automatycznego przenoszenia niewykonanego zadania na kolejny dzień
 5. zadania wykonane / oczekujące podłączenia - widoczne pod innym kolorem
 6. poprawiony błąd podczas aktualizacji interfejsów urządzeń w Lista NAS
 7. poprawiony błąd w umowie Puli IP
 8. poprawiona obsługa Firefox - przeglądarka zapisywała dynamiczne treści do pamięci podręcznej powodując wysokie zużycie RAM
[2011-07-11]
 1. dodano możliwość zdefniowania dowolnej liczby wzorów umów VoIP (Słowniki -> Umowy)
 2. dodano możliwość zdefiniowania listy urządzeń dla kont VoIP
 3. dodano możliwość wydruku umowy VoIP w PDF
[2011-07-08]
 1. poprawiono wydruk faktur wielostronnych
 2. poprawiono błąd przy zapisywaniu umowy VoIP
 3. dodano możliwość zmiany opisu pozycji przy edycji faktury
 4. dodano detekcje i komunikat w przypadku wykrycia przestarzałej przeglądarki
 5. dodano aneksy: zawieszenia i wznowienia usługi dostępu do internetu
[2011-07-04]
 1. dodano eksport kont PPPoE które będą wysyłane w pliku: pppoe.rsc na serwer FTP razem z kopią bazy danych
 2. aby utworzyć konta należy skopiować plik pppoe.rsc na MT (do menu Files) następnie w oknie terminala: /import pppoe.rsc
 3. moduł automatycznego rozliczenia dokumentów został przepisany na nowo - dokumenty będą rozliczane w kolejności od najstarszego (do tej pory rozliczanie następowało gdy kwota wpłaty była większa lub równa wartości faktury)
 4. poprawiony błąd przy edycji numeru faktury
[2011-06-21]
 1. dodano aneksy zmiany pakietu i zmiany lokalizacji
 2. poprawiono drukowanie daty aktywacji na druku aneksu
[2011-06-20]
 1. poprawiono wysyłanie backupu na FTP
 2. dodano obsługę aneksów Aneksy pozwalają na zmianę parametrów usługi i wydrukowanie dokumentu potwierdzającego zmiane. Wzorzec wydruku może zostać zdefiniowany w Ustawienia -> Szablony -> Aneksy. Możliwe jest ustawienie dowolnej liczby wzorców wydruku dla każdego rodzaju aneksu (zmiana pakietu, wypowiedzenie...). Usunięcie aneksu przywraca wcześniejsze parametry usługi.
[2011-06-13]
 1. dodano obsługę systemu VoIP Nettelecom
Obsługiwane funkcjonalności:
[2011-06-10]
 1. zwiększono pole login w panelu BOA do 64 znaków
 2. dodano kolumnę "pozostało do zapłaty" przy wezwaniu do zapłaty
 3. poprawiono edycję zadań w kalendarzu
 4. zmieniony druk rejestru VAT sprzedaży (więcej wierszy na stronie)
 5. poprawiono link do pobrania FV
 6. faktury z kilkoma włączonymi cechami wyświetlały się wielokrotnie
 7. poprawiono wysyłanie kopi zapasowej na FTP po cyklicznym wykonaniu backupu
 8. poprawiono zapisywanie dokumentów
 9. poprawiono błąd przy usuwaniu wolnego konta PPPoE
 10. dodano możliwość edycji symbolu klienta
 11. dodano skrypt do przywracania bazy danych
Przywracanie bazy (jako root): cd /var/www-ssl/ ./restore_db.sh [ścieżka do bazy w formacie gzip] Przykład: ./restore_db.sh /var/www-ssl/backup/db/2011-06-08_18-55-10/panel_lan.gz Enter password: [tu wpisujemy hasło dla użytkownika mysql] Przywracanie może zająć kilkadziesiąt minut.
[2011-05-31]
 1. poprawiono powiadomienia dla dłużników
 2. poprawiono obsługę zmian oczekujących dla usług dodatkowych (np. dodatkowy upload)
 3. poprawiono obsługę transakcji SQL dla PHP 5.3 z włączonym Suhosin - przy edycji FV pojawiał się błąd
 4. poprawiono obliczanie kwoty na książeczce opłat
 5. przy braku zdefiniowanych kont do wysyłania SMS operacje cykliczne mogły nie działać prawidłowo
[2011-05-30]
 1. dodano pole "Wireless AP" przy kontach pppoe z informacją o interfejsie do którego klient jest podłączony (opcja działa narazie tylko dla AP na MT z włączonym API lub SSH)
 2. dodano możliwość wyłączenia nagłówka i adresu klienta na książeczce opłat
 3. wygenerowanie wezwania do zapłaty lub umowy powoduje dodanie pliku PDF do dokumentów
 4. symbol przy adresie korespondencyjnym będzie widoczny w zależności od ustawień wydruku
 5. poprawiono odczytywanie wykresów: rate, ccq, sygnal dla urządzeń NAS (wykresy nie działały gdy w nazwie interfejsu występował znak "_")
 6. zwiękoszno liczbę znaków przy interfejsie koncentratora do 32
[2011-05-27]
 1. poprawiono pobieranie zestawień z katalogu - nowe zestawienia rozpoznawane są po czasie modyfikacji pliku zamiast czasu utworzenia
 2. poprawiono wysyłanie powiadomień - znaki \n i \r pojawiały się przy edycji powiadomienia
Zmiany na karcie podglądu klienta:
 1. dodano możliwość wyświetlenia większej liczny faktur i rozliczeń
 2. dodano panel powiadomień
 3. dodano panel cech
[2011-05-26]
 1. poprawione formatowanie adresu klienta na wezwaniu do zapłaty
 2. poprawione odświeżanie IP-Listy gdy wiele adresów wymaga jednoczesnej aktualizacji
 3. dodano możliwość wyszukiwania klienta po adresie MAC przyłącza (opcja działa tylko gdy adres MAC jest powiązany z loginem PPPoE - blokada MAC włączona)
 4. dodano możliwość pobierania zestawień z wybranego katalogu na serwerze zamiast imap/pop3
 5. poprawiono kodowanie polskich znaków dla zestawień BZ WBK
 6. zablokowano możliwość uruchomienia wielu procesów pobierania zestawień jednocześnie
 7. dodano opcję ustawienia loginu i hasła do BOA tak jak do PPPoE dla nowych kont (domyślnie wyłączone)
[2011-05-25]
 1. dodano możliwość wyboru adresu IP podczas dodawania nowego przyłącza
 2. dodano możliwość zdefiniowania pakietu widocznego na umowie
 3. dodano możliwość resetowania licznika #RC dla konta PPPoE (Zakładka systystyki)
 4. dodano sortowanie malejące przy liście klientów (podwójne kliknięcie na nagłówek kolumny)
 5. zwiększony margines dolny dla umów zdefniowanych w słownikach, poprawione formatowanie
 6. poprawiono obsługę zestawień BZ WBK
 7. poprawiony błąd zapisu dla urządzeń w Liście NAS gdy brak węzła
 8. poprawione błędy które powstały przy wcześniejszej aktualizacji (03-05-2011)
[2011-05-06]
 1. dodano możliwość powiązania adresu MAC z loginem PPPoE - zablokowanie MAC powoduje, że możliwa jest autoryzacja tylko na zdefiniowanym adresie fizycznym.
 2. zoptymalizowano wysyłanie SMS przez SMSKOM
[2011-05-03]
 1. dostosowano przechwytywanie błędów do PHP w wersji 5.3
[2011-04-28]
 1. dodano możliwość generowania plików XML na potrzeby inwentaryzacji infrastruktury dla UKE
 2. możliwe jest wygenerowanie plików:
  1. -wezly.xml
  2. -polaczenia.xml
  3. -linie.xml
 3. pliki można wygenerować na stronie: Urządzenia -> Węzły -> Raporty
 4. klienci zostają przypisani do węzła w pierwszej kolejności według AP do którego się łączą, jeśli ustalenie AP nie jest możliwe to klient zostaje przypisany do węzła na którym terminowana jest sesja PPPoE
 5. jeśli interfejs ma zostać pominięty w raporcie (virtual AP, vlan,...) to należy ustawić szerokość kątową sektora na "0" - w raporcie klienci są przypisani do węzła a nie interfejsu.
[2011-04-18]
 1. dodano obsługę zestawień z Alior bank (MT940)
 2. zwiększono maksymalną liczbę znaków w polu tytułem w książeczce opłac do 110
 3. automatyczne tworzenie kopii bazy danych (wykonywane będzie codziennie o 04:00)
[2011-04-05]
 1. przy zmianie grupy dodano możliwość pozostawienia poprzedniego symbolu
 2. poprawiono wyświetlanie zmiennych {} w powiadomieniach www
 3. rabat przy usługach przyjmuje wartości zmiennoprzecinkowe (wcześniej tylko liczby całkowite)
 4. symbol przy danych korespondencyjnych drukuje się w zależności od ustawień wydruku
 5. zwiększono maksymalną liczbę znaków dla danych korespondencyjnych
 6. w ustawieniach wydruku dodano pole "Drukuj adres panelu BOA". Po zaznaczniu na wydrukach FV pojawi się URL do BOA.
 7. poprawione pole uwagi na wydruku FV
 8. zwiększono maksymalną liczbę znaków do 90 dla nazwy towaru na FV (wcześniej 50). Poprawiono łamanie tekstu w nazwie towaru.
[2011-03-28]
 1. zwiększono liczbę znaków w nazwie ulicy do 50
 2. dodano możliwość zdefiniowania indywidualnych numerów portów dla każdego profilu urządzeń w liście NAS
 3. poprawiono nieaktywne pole opis przy dodawaniu zadania
 4. przy dodawaniu wpłaty bankowej konto główne ustawione zostaje jako domyślne (wcześniej było: " wybierz")
 5. liczba rozliczeń i faktur widocznych na podglądzie klienta ustaione 15
 6. podgląd klienta - dodano tło przy statusie sesji pppoe i link do bilingów połączeń
 7. dodano podsumowanie - razem brutto przy podglądzie faktur seryjnych
 8. poprawiono taryfy nocne i weekendowe dla klientów posiadających włączoną opcję extra upload (załączna przez klienta w panelu BOA)
 9. dodano kolumne saldo do listy klientów
 10. lista klientów domyślnie nie wyświetla klientów zablokowanych, aby zobaczyć zablokowanych należy w filtrach wybrać status: zablokowani
 11. dodano przycisk wezwania do zapłaty do strony podglądu klienta
 12. poprawiono formatowanie nagłówka przy wezwaniu do zapłaty
 13. w IP -> PPPoE Pakity - dodano link umożliwiający wyświetlenie przyłączy z określonym pakietem
[2011-03-15]
 1. zmieniona strona podglądu klienta
[2011-03-15]
 1. poprawione linki na stronie podglądu klienta.
 2. poprawiony sposób naliczania podatku VAT.
[2011-03-11]
 1. poprawki w cron
 2. poprawiony cache dla listy nas
 3. integracja panelu z winbox - opis instalacji
[2011-03-09]
 1. dodano możliwość usunięcia zmiany w usługach która została wykonana
 2. dodano wydruk: kopia duplikatu
 3. cache dla API ustawiony na 1h, dodano przycisk czyszczenia cache w Telefony -> VoIP
 4. poprawiony błąd zapisu przy usuwaniu rabatu dla konta PPPoE
[2011-03-08]
 1. poprawiono znacznik statusu dla SMSów wysłanych przez SMSKOM
 2. IP-List fix
 3. dodano pole ulica przy edycji faktury
 4. dodano możliwość usunięcia konta bankowego z poziomu podglądu klienta
 5. poprawiono błąd przypisywania klientów (TK24)
 6. dodano cache dla danych pobranych przez API Adescom
 7. optymalizacja skryptów pod kątem szybkości działania
 8. optymalizacja algorytmu wystawiającego FV
 9. książeczka opłat: obliczanie opłaty cząstkowej dostosowane do obliczania tej opłaty na FV
 10. dodano cache dla Dude
[2011-02-21]
 1. klienci posiadający kilka włączonych cech byli wyświetlani wielokrotnie w rozrachunkach
 2. poprawiono błąd przy dodawaniu numerów do powiadomomień SMS
[2011-02-18]
 1. Rejestr VAT sprzedaży przepisany na nowo. Teraz uwzględnia dowolne kombinację starych i nowych stawek podatkowych w jednym raporcie. Tekst nie wychodzi poza swoją kolumnę.
 2. Dodano możliwość edycji danych nabywcy na fakturach i korekatach.
 3. Dodano wydruk książeczki opłat (Klient -> Operacje -> Drukuj książeczkę opłat).
[2011-02-18]
 1. poprawiono wyświetlanie usuniętych CLIDów dla centrali Adescom CTMG 500
[2011-02-17]
 1. dodano obsługę centrali Adescom CTMG 500 za posrednictwem interfejsu API (do tej pory obsługa realizowana była przez baze "szua")
 2. dodano opcję "bez abonamentu" przy edycji konta VoIP
 3. dodano opcję "Szua ID" do obsługi serwera bilingowego Szua który może działać równolegle z innym systemem bilingującym (np. udostępniając dane archiwalne)
[2011-02-16]
 1. przy dodawaniu nowego przyłącza czas trwania umowy i rodzaj przyłącza wybierane są domyślnie na podstawie ostatnio dodanej umowy
 2. na stronie dodawania przyłącza dodano pole wyboru umowy
 3. dodano możliwość generowania druku wpłaty / przelewu z panelu BOA
 4. książeczka opłat uwzględnia opłaty cząstkowe
 5. zmieniona kolejność na wydruku przy książeczce opłat
 6. dodano link z datami aktywacji przyłączy przy książeczce opłat oraz link do szybkiego wyboru liczby miesięcy
 7. dodano przycisk do wysyłki maila z linkiem do faktury w Finanse -> Faktury
 8. dodano ikony ze statusem wysłanego maila przy fakturach
 9. poprawiony błąd w słownikach rodzajów przyłączy (niezdefiniowane id=5->0)
 10. do listy wyboru pakietu do nazwy dodano prędkości i cene brutto
 11. dodano możliwość edycji szablonów powiadomień dla klientów z wyłączonym internetem: -Klient - dłużnik -Klient - zablokowany -PPPoE - wolne -PPPoE - zawieszone -PPPoE - rezygnacja
 12. poprawiony błąd przy zmianie pakietu/umowy który pojawił się po poprzedniej aktualizacji
 13. powiadomienia - poprawione rozpoznawanie ID klienta z dynamicznym IP (w przypadku gdy klilku klientów podczas ostatniego logowania otrzymało ten sam adres IP)
[2011-02-09]
 1. Dodano możliwość pozycjonowania położenia tekstu na druku książeczki opłat
[2011-02-07]
 1. Poprawiono sortowanie faktur i korekt dla numeracji rozpoczynającej się od {n}
[2011-02-06]
 1. Dodano możliwość wyboru czy nazwa pakietu i wartość opłaty abonamentowej mają być widoczne na wydruku (Ustawienia -> Słowniki -> Umowy). Zmiana dotyczy tylko umów których treść została zdefiniowana w słowniku - na wzorcach umów stworzonych indywidualnie zmiana tych parametrów jest ignorowana.
 2. Poprawiono wyświetlanie ceny i nazwy usługi dla pakietów negocjowanych
 3. Dodano możliwość wyświetlania listy klientów dla których nie została wystawiona faktura w bieżącym miesiącu (Finanse -> Operacje -> Klienci bez faktury)
[2011-02-04]
 1. Dodano możliwość zarządzania słownikiem przyłączy (Ustawienia -> Słowniki -> Przyłącza)
 2. Na karcie klienta dane konta PPPoE oraz WiFi pokażą się w zależności o ustawionych parametrów przyłącza (w Ustawienia -> Słowniki -> Przyłącza)
 3. Można zdefiniować opłatę za ponowne wydanie karty klienta indywidualnie dla każdej umowy (Ustawienia -> Słowniki -> Umowy)
 4. Poprawiono wyświetlanie statusu w Klienci -> Umowy
 5. Poprawiono wydruk umowy
[2011-02-03]
 1. Dodano możliwość tworzenia i edytowania szablonu umowy (Ustawienia -> Słowniki -> Umowy)
 2. Dodano ceche specjalną "FV na Email" - włączenie tej cechy spowoduje wysłanie do klienta emaila z informacją o wystawieniu faktury oraz linkiem do bezpośredniego pobrania w postaci pliku PDF. Funkcjonalność wymaga wcześniejszego skonfigurowania konta SMTP.
[2011-01-27]
 1. Dodano możliwość drukowania danych adresowych klientów
 2. Poprawione wyłączanie powiadomień przy zmienie salda - zapobiega wyświetleniu komunikatu o braku płatności po uregulowaniu wpłat
 3. Po ostatniej aktualizacji status dłużnika nie włączał się automatycznie u klientów z brakiem płatności.
[2011-01-24]
 1. Dodano możliwość czasowego włączenia usług u dłużnika
 2. Dodano przycisk synchronizacji pakietów w IP -> PPPoE Pakiety
 3. Zoptymalizowano aktualizację statystyk
[2011-01-21]
 1. Faktury pobierane z BOA zmienione z duplikatu na oryginał
 2. W ustawieniach wydruku można zaznaczyć opcję drukowania loginu i hasła do panelu BOA
 3. Dodano możliwość edycji pola opis na fakturach
[2011-01-20]
 1. Dodano adres lokalizacji przyłącza do listy w Kalendarz -> Zainteresowani
 2. Podczas obliczania salda przeterminowanego nie będą uwzględniane faktury z cechą "Instalacja"
[2011-01-19]
 1. Dodano umowy: Klienci -> Umowy
 2. Dodano wyświetlanie komentarzy przy liście klientów
[2011-01-17]
 1. zamykanie nieaktywnych sesji PPPoE w czasie rzeczywistym
[2011-01-14]
 1. dodano słownik: Ustawienia -> Słowniki -> Klienci - konta (dawniej w Klienci -> Konta)
[2011-01-13]
 1. dodano obsługę cech do faktur
 2. podczas generowania rejestru VAT sprzedaży można użyć cechy jako filtru
[2011-01-12]
 1. dodano słownik: Ustawienia -> Słowniki -> Klienci - grupy
 2. dodano słownik: Ustawienia -> Słowniki -> Klienci - cechy
 3. dodano słownik: Ustawienia -> Słowniki -> Dokumenty - grupy
 4. dodano słownik: Ustawienia -> Słowniki -> Faktury - cechy
[2011-01-11]
 1. podczas dodawania przyłącza dane korespondencyjne się nie zapisywały
 2. dynamiczne IP - 1h po wylogowaniu dłużnika internet na jego adresisie IP zostaje włączony. Zapobiega to wyświetleniu komunikatu o braku płatności u klienta który zaloguje się na IP po dłużniku.
 3. zamiast jednego powiadomienia o braku płatności:
 • brak płatności
 • konto wolne (nie aktywowane)
 • konto zawieszone
 • rezygnacja
 • zablokowane
[2011-01-10]
 1. zmiany graficzne
 2. poprawione pobieranie zestawień z BGŻ
[2011-01-07]
 1. naprawione stronicowanie listy klientów
 2. naprawione działanie przycisków na liście klientów w przeglądarce Chrome
[2011-01-01]
 1. dodano widok - IP -> PPPoE -> umowy
 2. dodano nowe stawki VAT
[2010-12-26]
 1. obsługa taryfy nocnej przeniesiona do API
 2. dynamiczne IP - poprawiono zmianę adresu z dynamicznego na statyczny
 3. poprawiono błąd blokujący generowanie powiadomień o zbliżającym się terminie płatności
[2010-12-23]
 1. aktualizacja address listy na routerze głównym odbywa się teraz poprzez API (zamiast skryptów wysyłanych przez FTP/SSH)
 2. dynamiczne IP - dostosowano powiadomienia do zmiennych adresów
 3. przetestowano działanie MikroTik v5 jako głowny router
[2010-12-22]
 1. dynamiczne IP - dostosowano obsługę taryfy nocnej dla zmiannych adresów
 2. dynamiczne IP - dostosowano odświeżanie Address Listy dla zmiennych adresów
 3. dynamiczne IP - poprawione wyświetlanie dynamicznego adresu w usługach klienta
[2010-12-21]
 1. na stronie startowej dodano linki wyświetlające podłączenia i rezygnacje w danym miesiącu
 2. powiadomienia z przypomnieniem o płatności które nie zostały przeczytane są usuwane po 6h od wygenerowania i dodawane na nowo. Zapobiega to wyświetlaniu nieaktualnych informacji o płatnościach.
 3. dodano możliwość zdefiniowania puli dynamicznych adresów IP dla PPPoE (Ustawienia -> Pule IP -> Typ DIP)
 4. poprawione wyświetlanie listy zainteresowanych
 5. domyślna pula przy dodawaniu przyłącza ustawiona jako Dowolna pula
[2010-12-20]
 1. poprawiono zmiany oczekujące - przy niektórych zmianach mógł pojawić się błąd zapisu do tabeli
 2. dodano ikony powiadomień do listy klientów
[2010-12-16]
 1. poprawiono powiadomienia
[2010-12-15]
 1. poprawiono błąd przy zapisywaniu faktury
 2. dodano obsługę automatycznego pobierania zestawień bankowych dla BGŻ
[2010-12-14]
 1. dodano możliwość podglądu powiadomień wysłanych do klienta: Operacje -> Pokaż powiadomienia
 2. dodano możliwość zdefiniowania alternatywnego loginu i hasła dla urządzeń klienckich na potrzeby diagnostyki
 3. dodano pole rabat dla usługi pppoe. Pole przyjmuje procentową wartość zniżki dla usługi.
[2010-12-06]
 1. dodano wydruk zestawień wpłat klienta: Rozliczenia -> Drukuj
 2. dodawanie kont bankowych w Klienci -> Konta -> Dodaj konto. Konta mogą zostać dodane w formacie 26 lub 24 znakowym (suma kontrolna zostanie wygenerowana automatycznie).
[2010-12-03]
 1. dodano możliwość zmiany adresu dla połączeń pppoe poprzez wybranie puli adresowej (przydane przy przenoszeniu użytkownika na inne łącze)
 2. poprawiono komunikat o braku zmiennej przy usuwaniu nierozliczonej faktury
 3. wyszukiwanie dla niektórych zapytań mogło powodować podwójne wyświetlanie wyników
 4. poprawiono błąd przy usuwaniu konta bankowego
 5. przycisk zapisz w edycji konta pppoe był nieaktywny w przeglądarkach innych niż firefox
 6. dodano automatyczne pobieranie adresu MAC przy dodawaniu nowego przyłącza
 7. dodano cykliczną synchronizację IP Listy z powiadomieniami
[2010-11-30]
 1. dodano możliwość pobierania archiwalnych konfiguracji MT w Urządzenia -> Lista NAS
 2. dodano możliwość wyszukiwania klientów według numeru telefonu, NIP i adresu email
 3. poprawione wyświetlanie interfejsów w Lista NAS
[2010-11-29]
 1. poprawiono błąd przy pobieraniu danych z MT via SSH - zbyt mały bufor na dane wyjściowe
 2. poprawiono przekierowanie po usunięciu rekordu w Kalendarz -> Zainteresowani
 3. dodano możliwość zdefiniowania drugiego numeru pesel dla klienta
[2010-11-24]
 1. wysyłanie kopii zapasowej bazy na FTP już aktywne
 2. poprawiony cron
[2010-11-23]
 1. dodano automat pobierający kopie zapasowe konfiguracji MT w szkielecie sieci (kopia pobierana jest codziennie o 04:00)
 2. dodano moduł pobierający najnowsze wersji MT bezpośrednio ze strony www.mikrotik.com
 3. dodano możliwość wysyłania kopii zapasowej bazy danych na serwer FTP (działać będzie od 24/25-11-2010 - testy na różnych serwerach FTP)
 4. poprawiona taryfa nocna - mogła nie działać prawidłowo na niektóych konfiguracjach
[2010-11-18]
 1. automatyczne usuwanie nieistniejących interfejsów (Urządzenia -> Lista NAS)
 2. automatyczne zamykanie sesji pppoe w przypadku utraty połączenia z koncentratorem (co 60 minut)
 3. poprawione obliczanie pps w Lista NAS dla Int64
 4. zmiana pakietu podczas trwania taryfy nocnej nie powodowała zmiany prędkości wg. tej taryfy (przydzielana była prędkość podstawowa pakietu)
 5. dodano możliwość włączenia dodatkowych taryf prędkości dla klientów płacących w terminie
[2010-11-17]
 1. poprawiono diagnostykę urządzeń
[2010-11-16]
 1. dodano możliwość edycji identyfikatora grupy pakietów w IP -> PPPoE Pakiety -> Edycja
 2. zoptymalizowano powiadomienia WWW - treść komunikatu pobierana z pliku zamiast z bazy
 3. dodano pliki pomocy
[2010-11-15]
 1. dodano obsługę MikroTik API
 2. poprawione pobierania statystyk interfejsów z MT v5
 3. poprawione wyświetlanie statystyk dla interfesów o długich nazwach
 4. Urządzenia -> Lista NAS --wyświetla informacje o platformie oraz wersji MT
 5. poprawiony podląd i wysyłanie powiadomień WWW
[2010-11-10]
 1. dodano zmienną {saldo} do powiadomień
[2010-11-09]
 1. poprawione wyświetlanie statystyk interfejsów w kolumnie bytes RX w "Lista NAS"
 2. poprawiony podgląd szablonów
 3. dodano możliwość wydruku zestawienia faktur
[2010-11-08]
 1. dodano możliwość wysyłania SMS za pośrednictwem esemeser.pl
[2010-11-05]
 1. zoptymalizowano pobieranie elementów statycznych (4 wywołania HTTP GET zamiast 17)
[2010-11-04]
 1. zoptymalizowano: oprtacje cykliczne (cron), mechanizm obliczania salda, wystawianie faktur seryjnych (~300FV/min)
 2. numer dowodu przy dodawaniu nowego przyłącza nie zapisywał się prawidłowo
 3. zaktualizowano adresy IP banków które są dostępne dla dłużników
 4. dodano automatyczne rozpoznawanie typu/banku zestawienia
 5. w zestawieniach dodano przycisk "Pobierz z banku"
 6. poprawiona symulacja faktur seryjnych dla usług wygasających
 7. dodano możliwość utworzenia przyłącza na podstawie danych w Kalendarz -> Zainteresowani
[2010-10-26]
 1. dodano obsługę oczekujących na podłączenie
 2. poprawiona obsługa powiadomień
 3. dodano możliwość automatycznego pobierania zestawień wpłat bankowych
[2010-10-12]
 1. poprawiony druk wezwania do zapłaty
 2. dodane zmienne tablicowe do powiadomień www (np {konto[1]})
 3. poprawiono mechanizm seryjnego wystawiania faktur (źle liczona liczba dni w miesiącach w których następuje przejście z czasy letniego na zimowy / zimowego na letni)
 4. dodana funkcja drukowania w kalendarzu
[2010-10-08]
 1. zmieniony sposób dodawania zadań do kalendarza
 2. możliwość zdefiniowania graficznego podpisu osoby wystawiającej na fakturach
 3. dodano menu IP -> Przeglądaj
 
[2010-10-06]
 1. dodano kalendarz
 2. przywrócono druk przelewu na FV pobieranych przez BOA
 3. zaktualizowane wpisy kontroli dostępu ACL
[2010-10-05]
 1. poprawiono bilingi TK24 - dodano VAT do wartości kosztów połączeń
 2. dodano przycisk dodaj przyłącze w usługach klienta
[2010-09-28]
 1. poprawione wykresy dla interfejsów o obciązeniu > 80Mbit/s. (zmienna ulegała przepełnieniu i wykres się urywał)
 2. dodane powiadomienie o nowych zgłoszeniach z BOA.
 3. dodano "cache/kesz" dla powiadomień www (duża liczba powiadomień powodowała przeciążenie bazy danych).
[2010-09-27]
 1. dodano możliwość zwolnienia nieużywanych adresów IP. Po zwolnieniu tworzone jest nowe konto PPPoE używające tego samego adresu IP oraz nowego loginu i hasła. Stare konto zostaje zachowane w trybie tylko do odczytu.
[2010-09-22]
 1. poprawiony błąd występujący podczas drukowania bilingów.
 2. zmieniono sposób wyboru towarów/usług dla pakietów pppoe i voip.
[2010-09-20]
 1. konta VoIP - zmieniony numer terminala na numer telefonu.
 2. poprawione bilingi w BOA dla kont TK24.
[2010-09-18]
 1. dodano obsługę systemu VoIP Telekontakt24.
[2010-09-16]
 1. klienci -> powiadomienia - dodano nazwiska przy symbolu
 2. dodano podgląd oczekujących zmian w usługach klienta
[2010-09-14]
 1. dodano moduł diagnostyki urządzeń klienckich
 2. rozszerzona diagnostyka dla urządzeń opartych o system MikroTik
 3. dodano obsługę kopii zapasowych do API
[2010-09-11]
 1. przebudowany system rozliczeń
 2. dodano możliwość rozliczania faktur korygujących
 3. dodano możliwość rozliczania dokumentów KW
[2010-09-08]
 1. poprawiony formularz dodawania wpłat i towarów
 2. dodany cache dla liczników danych pobieranych przez klientów
 3. zoptymalizowane operacje cykliczne (cron)
 4. poprawione dodawanie wpłat
[2010-09-07]
 1. dodano możliwość edycji danych pracowników
 2. wiadomości SMS z informacją o rozpoczęciu i zakończeniu przestoju tego samego urządzenia nie są już wysyłane.
 3. przywrócono wysyłkę SMS o zakończeniu przestoju.
 4. zaktualizowana lista uprawnień (ACL).
[2010-08-30]
 1. poprawione powiadomienia SMS o awariach
 2. dodano zmienne do powiadomień WWW
 3. poprawiono błąd polegający na nie wyświetlaniu kolejnego miesiąca podczas symulacji faktur seryjnych
[2010-08-27]
 1. dodano możliwość wysyłania SMS do klientów
 2. dodano powiadomienia SMS o awariach urządzeń
 3. dodano powiadomienia WWW o dowolnej treści
 4. możliwość dodawania zgłoszeń przez BOA
 5. zoptymalizowana baza danych radiusa
[2010-08-17]
 1. dodano obsługę zgłoszeń
 2. aktualizacja struktury bazy danych przeprowadzana jest z wykorzystaniem mechanizmu transakcji
 3. w ustawieniach wydruku FV dodano możliwość wyłączenia drukowania symbolu klienta w polu nabywca
[2010-08-11]
 1. dodano możliwość wydruku zestawienia sprzedaży wg. towaru/usługi
 2. poprawiona funkcja usuwania zmian oczekujących przy usłudze PPPoE
 3. dodano przyciski generowania nowych loginów i haseł dla PPPoE w "usługi"->PPPoE->Zmiana->Nowy login....
 4. dodano możliwość automatycznej zmiany loginu do BOA przy zmienie symbolu klienta
[2010-08-10]
 1. poprawiony wykres ping - przy całkowitym braku odpowiedzi urządzenia funkcja przyjmuje wartość "niezdefiniowano" zamiast "0"
 2. przywrócony druk przelewu przy pobieraniu faktur przez BOA
 3. poprawione automatyczne rozliczanie wpłat podczas wystawiania faktur seryjnych
 4. dodano możliwość wyboru osoby kontaktowej oraz uwag przy urządzeniach w "Lista NAS"
[2010-08-09]
 1. dodana obsługa urządzeń Ubiquity
 2. dodany wykres ping dla urządzeń NAS- czas odpowiedzi (rrt) i procentowa wartość strat pakietów (loss)
 3. poprawiona detekcja awarii (wcześniej możliwe były fałszywe alarmy)
[2010-08-08]
 1. podgląd danych bezpośrednio z poziomu listy klientów
 2. poprawiono błąd przy wystawianiu faktury VAT
 3. nazwa usługi VoIP to teraz numer telefonu
 4. faktury pobierane przez BOA zmienione na duplikat
[2010-07-30]
 1. Zarządzanie urządzeniami klienta